Course detail

FP-PRISAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

SMEJKAL, V. Kybernetická kriminalita. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. 936 s. 978-80-7380-720-7.
SPIRIT, M.: Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, 294 s. ISBN 978-80-7380-551.
LECHNER, T. Elektronické dokumenty v právní praxi. Praha: Leges, 2013. 256 s. ISBN 978-80-8757-641-0.
MATES, P., SMEJKAL, V. E-government v České republice. Právní a technologické aspekty. 2. vydání. Praha: Leges, 2012. 456 s. ISBN 978-80-87576-36-6.
PORADA, V. a kol. Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 1205 s. ISBN 978-80-7380-741-2.
SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017, 416 s. ISBN 978-80-7502-240-0.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme IT-BC-3 Bachelor's

    branch BIT , 2. year of study, summer semester, 5 credits, elective

  • Programme BIT Bachelor's, 2. year of study, summer semester, 5 credits, elective
  • Programme BAK-MIn Bachelor's, 3. year of study, summer semester, 5 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

40 hours, optionally

Teacher / Lecturer