Course detail

International and Czech Art of the Second Half of the 19th Century in Context

FaVU-1SCU19st-LAcad. year: 2019/2020

The course gives basic overview of trends, movements, developmental connections and key representatives of architecture, urban planning, visual and applied arts of the 2nd half of 19th century in the Czech lands and on the international level.

Learning outcomes of the course unit

Elementary knowledge of architecture, urban planning, visual and applied arts of the 2nd half of 19th century in the Czech lands and on the international level.

Prerequisites

Basic overview of the cultural and political history of the 19th century.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Literature

Naděžda Blažíčková-Horová, České malířství 19. Století. Katalog stálé expozice Sbírky umění 19. století: Klášter sv. Anežky České, Národní galerie v Praze, Praha 1998. (CS)
Naděžda Blažíčková-Horová, Umění 19. století v Čechách (1790–1910). Malířství, sochařství a užité umění: Národní galerie v Praze, Klášter sv. Jiří na Pražském hradě: průvodce expozicí, Praha 2009. (CS)
Pavla Cenková, Vkusné a solidní. Měšťanské sochařství v Brně 1800–1880, Brno 2013. (CS)
René Huyghe et al., Umění nové doby, Praha 1974. (CS)
Taťána Petrasová – Helena Lorencová (eds.), Dějiny českého výtvarného umění 1780/1890 (III/2), Praha 2001. (CS)
Emanuel Poche et al., Praha národního probuzení, Praha 1980. (CS)
David Venclík, Schmidtův Karlštejn. Neogotická rekonstrukce středověkého hradu na pozadí doby, Umění LXI, 2013, č. 5, s. 422–436. (CS)
Vojtěch Volavka, České malířství a sochařství 19. století, Praha 1968. (CS)
Jindřich Vybíral, Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o devatenáctém století, Praha 2002. (CS)
Pavel Zatloukal, Meditace o architektuře. Olomouc – Brno – Hradec Králové 1815–1915, Řevnice 2016. (CS)
Pavel Zatloukal, Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750–1918. Architektura let 1750 – 1918 na Moravě a ve Slezsku, Olomouc 2002. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Lectures, field trips, lectures by external scholars.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

A final written exam

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Architecture of historicism, industrial architecture (neogothic, neorenaissance, neobaroque, Semper), origins of heritage protection
2. 19th century urban planning and development of modern cities (Vienese Ringstrasse, Paris, Camillo Sitte)
3. The Barbizon school (Corot, Rousseau, Constable)
4. Impressionism (Manet, Monet, Degas, Sisley)
5. Post-impresionims (Cézanne, Toulouse-Lautrec, Seurat, Gogh, Gauguin)
6. The artist and architects of the Prague National Theatre generation (Schulz, Zítek, Hynais, Aleš, Brožík, Schnirch, Myslbek)
7. The Preraphaelite Brotherhood and symbolism (Ruskin, Morris, Burne-Jones, Millais, Rossetti)
8. The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations (1851), 19th century applied arts and the emergence of Arts and Crafts movement
9. Auguste Rodin and sculpture of the 2nd half of the 19th cettury (Rosso, Bartholdi)
10. Painting and sculpture of the 2nd half of the 19th cettury in the Czech lands (Pinkas, Purkyně, Kosárek, Čermák, Marold, Myslbek, Mánes artists association)
11. Architecture, painting and sculpture of the 2nd half of the 19th cettury in Brno (Förster, Hansen, Ferstel, Břenek, Loos st.)
12. The origins of photography
13. A lecture by external scholarAims

The objective of the course is to gain knowledge of the development in architecture, urban planning, visual and applied arts both in the Czech lands and internationally during lectures, field trips and consultations with expert guest lecturers.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Lecures are optional.

Classification of course in study plans

 • Programme VUB Bachelor's

  branch VU-D , 3. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory
  branch VU-D , 3. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory
  branch VU-D , 3. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory
  branch VU-VT , 3. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory
  branch VU-VT , 3. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory
  branch VU-VT , 3. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory
  branch VU-VT , 3. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory
  branch VU-VT , 3. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory
  branch VU-VT , 3. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory
  branch VU-IDT , 3. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory
  branch VU-IDT , 3. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory
  branch VU-IDT , 3. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory
  branch VU-IDT , 3. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory
  branch VU-IDT , 3. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory
  branch VU-IDT , 3. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory
  branch VU-IDT , 3. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer