Course detail

Innovation management

FP-KimPAcad. year: 2018/2019

Hlavním cílem předmětu "Innovation Management" je seznámit studenty se základy životního cyklu inovací, vývojem a legislativními podmínkami pro zavádění inovací. Studenti získají poznatky, co je potřebné, aby podnik zahájil a aktivně realizoval inovace. Cílem předmětu je představit studentům inovační proces, včetně zkušeností z praxe, se zaměřením na možnosti financování inovací a hodnocení inovanční výkonnosti podniku.
1. Význam inovací pro podnik a národní hospodářství. Typy inovací.
2. Inovace a podpora inovací v EU
3. Inovace a podpora inovací v ČR. Spolupráce soukromého a veřejného sektoru.
4. Inovační proces; bariéry inovačního procesu
5. Management inovací, základní pojmy. Systémový přístup v managementu inovací
6. Financování inovačního procesu. Financování z vlastních zdrojů. Financování z veřejných a komerčních zdrojů. Nefinanční podpora inovací.
7. Inovační strategie. Inovační organizace a kultura. Klasifikace strategií. Vybrané nástroje inovačních strategií (TOWS, Innovation Experience, Co working)
8. Fáze inovačního procesu. Inovační marketing. Tržní realizace inovací.
9. Inovační funkce. Organizace vnitropodnikové struktury. Inovační sítě.
10. Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví
11. Efektivnost inovací. Externí a interní faktory úspěšnosti inovace. Ekonomické a mimoekonomické dimenze měření úspěchu inovace
12. Měření inovační výkonnosti. Stanovení výkonnostních cílů. Finanční ukazatele měření inovační výkonnosti.
13. Nefinanční ukazatele měření inovační výkonnosti. Nedostatky měření inovační výkonnosti.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

English

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Hlavním cílem předmětu "Innovation Management" je seznámit studenty se základy životního cyklu inovací, vývojem a legislativními podmínkami pro zavádění inovací. Studenti získají poznatky, co je potřebné, aby podnik zahájil a aktivně realizoval inovace. Cílem předmětu je představit studentům inovační proces, včetně zkušeností z praxe, se zaměřením na možnosti financování inovací a hodnocení inovanční výkonnosti podniku.

1. Význam inovací pro podnik a národní hospodářství. Typy inovací.
2. Inovace a podpora inovací v EU
3. Inovace a podpora inovací v ČR. Spolupráce soukromého a veřejného sektoru.
4. Inovační proces; bariéry inovačního procesu
5. Management inovací, základní pojmy. Systémový přístup v managementu inovací
6. Financování inovačního procesu. Financování z vlastních zdrojů. Financování z veřejných a komerčních zdrojů. Nefinanční podpora inovací.
7. Inovační strategie. Inovační organizace a kultura. Klasifikace strategií. Vybrané nástroje inovačních strategií (TOWS, Innovation Experience, Co working)
8. Fáze inovačního procesu. Inovační marketing. Tržní realizace inovací.
9. Inovační funkce. Organizace vnitropodnikové struktury. Inovační sítě.
10. Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví
11. Efektivnost inovací. Externí a interní faktory úspěšnosti inovace. Ekonomické a mimoekonomické dimenze měření úspěchu inovace
12. Měření inovační výkonnosti. Stanovení výkonnostních cílů. Finanční ukazatele měření inovační výkonnosti.
13. Nefinanční ukazatele měření inovační výkonnosti. Nedostatky měření inovační výkonnosti.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-EP Bachelor's, 3. year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer