Course detail

Practical Chemistry for Electrical Engineers

FEKT-BPCEAcad. year: 2018/2019

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Jiří Barek, František Opekar, Karel Štulík: Elektroanalytická chemie, s. 188, ISBN 80-246-1146-5 (CS)
Miloslav Pekař: Přednášky z termodynamiky a elektrochemie, s. 148, ISBN 978-80-214-5079-0 (CS)
Peter Pelikán: Fyzikální chemie - struktura hmoty, ISBN 80-214-1583-6 (CS)
Antonín Růžička, Zdirad Žák, Aleš Mareček: Laboratorní technika a cvičení z anorganické chemie, s. 149 (CS)
Jaromír Tulka: Povrchové úpravy materiálů, ISBN 80-214-3062-4 (CS)
Božena Kábelová, Ivana Pilátová, Zdenka Hanáková: Laboratorní technika II, s. 113, ISBN 80-214-1450-2 (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme EEKR-B Bachelor's

    branch B-MET , 3. year of study, winter semester, 5 credits, optional specialized

  • Programme EEKR-CZV lifelong learning

    branch ET-CZV , 1. year of study, winter semester, 5 credits, optional specialized

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer