Course detail

Intelligent Systems

FIT-SINAcad. year: 2017/2018

Intelligent system. Intelligents systems design methods. Expert systems and intelligent control systems. Intelligent buildings. Home automation. Intelligent telematics. Intelligent vehicle. Intelligent systems in military applications.

Learning outcomes of the course unit

Students acquire knowledge of principles and design of intelligent systems.

Prerequisites

Basics of artificial intelligence, robotics, systems theory, simulation and softcomputing.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Literature

 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
 3. Valeš, M.: Inteligentní dům. Brno, Vydavatelství ERA, 2006.
 4. Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
 5. Automatizace. http://www.automatizace.cz/

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Study evaluation is based on marks obtained for specified items. Minimimum number of marks to pass is 50.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Syllabus of lectures:
 1. Úvod. Motivace, cíle a obsah předmětu.
 2. Inteligentní systémy - teoretická východiska, metody návrhu a realizace.
 3. Expertní systémy a inteligentní řídicí systémy.
 4. Inteligentní budovy - přehled problematiky, senzory, sítě, akční prvky.
 5. Inteligentní budovy - aplikace metod inteligentního řízení.
 6. Automatizace domácnosti.
 7. Inteligentní systémy v logistice.
 8. Inteligentní dopravní systémy - struktura dopravní telematiky.
 9. Inteligentní dopravní systémy - telematické systémy ve městech, řízení dopravy.
 10. Inteligentní dopravní systémy - navigace, inteligentní vozidlo.
 11. Inteligentní systémy v armádních aplikacích.
 12. Budoucnost inteligentních systémů.
 13. Shrnutí, závěr.

Syllabus - others, projects and individual work of students:
 • Individual project - simulation or direct realisation of an intelligent system or a part of it.

Aims

To acquaint students with theory and principles of intelligent systems.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

 • Mid-term written test
 • PC lab
 • Individuální project

Classification of course in study plans

 • Programme IT-MGR-2 Master's

  branch MBI , any year of study, winter semester, 5 credits, compulsory-optional
  branch MPV , any year of study, winter semester, 5 credits, compulsory-optional
  branch MGM , any year of study, winter semester, 5 credits, compulsory-optional
  branch MIS , any year of study, winter semester, 5 credits, compulsory-optional
  branch MBS , any year of study, winter semester, 5 credits, elective
  branch MMI , any year of study, winter semester, 5 credits, elective
  branch MMM , any year of study, winter semester, 5 credits, elective
  branch MSK , 2. year of study, winter semester, 5 credits, compulsory-optional
  branch MIN , 2. year of study, winter semester, 5 credits, compulsory