Course detail

Leadership and People Management

FIT-HVRAcad. year: 2017/2018

Item has no anotation.

Learning outcomes of the course unit

Item has no knowledges.

Prerequisites

There are no prerequisites

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

 • Učební texty k předmětu.

 • VÁGNER, Ivan. Moderní pojetí řízení a vedení lidí. Moderní řízení : měsíčník pro vrcholový a střední management, lektory, personalisty i podnikatele, Praha: Economia, 2005, Roč. 40, č. 12, s. 61-62. ISSN 0026-8720.
 • PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 151 s. ISBN 80-247-0403-X.
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3.
 • KOHOUTEK, Rudolf a Jaroslav ŠTĚPANÍK. Psychologie práce a řízení. Brno: Cerm, 2000. 223 s. ISBN 80-214-1552-5.
 • Organizační chování :jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. Edited by František Bělohlávek. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996. 343 s. ISBN 80-85839-09-1.
 • JAROŠOVÁ, Eva. Trénink sociálních a manažerských dovedností :metodický průvodce. 2., rozš. vyd. Praha: Management Press, 2005. 267 s. ISBN 80-7261-135-6.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Výuka není kontrolována.

Language of instruction

Czech, English

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

  Aims

  Item has no goals.

  Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

  There are no checked study.

  Classification of course in study plans

  • Programme IT-BC-3 Bachelor's

   branch BIT , 1. year of study, summer semester, 3 credits, elective

  • Programme IT-MGR-2 Master's

   branch MBI , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional
   branch MPV , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional
   branch MGM , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional
   branch MSK , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional
   branch MIS , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional
   branch MBS , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional
   branch MIN , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional
   branch MMI , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional
   branch MMM , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional

  Type of course unit

   

  Fundamentals seminar

  26 hours, optionally

  Teacher / Lecturer