Course detail

Personality Psychology

FIT-HPOAcad. year: 2017/2018

Item has no anotation.

Learning outcomes of the course unit

Item has no knowledges.

Prerequisites

There are no prerequisites

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Literature

 • Učební texty k předmětu.

 • Plháková, A. (2003). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.
 • Smékal, V. (2009). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal.
 • Švancara, J. (2003). Emoce, motivace, volní procesy. Studijní příručka k předmětu Obecná psychologie II (prožívání, jednání). Brno: Psychologický ústav FF MU.
 • KOHOUTEK, R. Sebepoznání, sebehodnocení a sebevýchova. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1997. 32 s. ISBN 80-7204-039-1.
 • Atkinsonová, Atkinson, Smith, Bem Psychologie. Victoria publishing Praha 1995, S. 125. ISBN 80-85605-35-X


Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Výuka není kontrolována.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Item has no goals.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

There are no checked study.

Classification of course in study plans

 • Programme IT-BC-3 Bachelor's

  branch BIT , 1. year of study, winter semester, 3 credits, elective

 • Programme IT-MGR-2 Master's

  branch MBI , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MPV , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MGM , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MSK , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MIS , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MBS , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MIN , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MMI , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MMM , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Fundamentals seminar

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer