Course detail

Communication Skills

FIT-HKOAcad. year: 2017/2018

Item has no anotation.

Learning outcomes of the course unit

Item has no knowledges.

Prerequisites

There are no prerequisites

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Literature

 • BEDNAŘÍKOVÁ, I. Sociální komunikace. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. 79 s. ISBN 80-244-1357-4.
 • MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2010. 328 s. ISBN 978-80-247-2339-6.
 • MOTSCHNIG, R., NYKL, L. Komunikace zaměřená na člověka : Rozumět sobě i druhým. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2011. 176 s. ISBN 978-80-247-3612-9.
 • URBANOVÁ, Martina. Neverbální komunikace. In Urbanová Martina et.al. Rétorika pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 279 s.ISBN 978-80-7380-217-2. 1. vyd. 2009: Aleš Čeněk, 2009. s. 36-44, 9 s. učebnice. ISBN 978-80-7380-217-2.
 • URBANOVÁ, Martina. Verbální komunikace. In Urbanová Martina et.al. Rétorika pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 279 s.ISBN 978-80-7380-217-2. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 28-35, 13 s. učebnice. ISBN 978-80-7380-217-2.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Výuka není kontrolována.

Language of instruction

Czech, English

Work placements

Not applicable.

Aims

Item has no goals.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

There are no checked study.

Classification of course in study plans

 • Programme IT-BC-3 Bachelor's

  branch BIT , 1. year of study, summer semester, 3 credits, elective

 • Programme IT-MGR-2 Master's

  branch MBI , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MPV , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MGM , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MSK , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MIS , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MBS , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MIN , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MMI , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MMM , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Fundamentals seminar

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer