Course detail

Orchestal Play 2

FEKT-POH2Acad. year: 2017/2018

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Burghauser, J., Špelda, A.: Akustické základy orchestrace – Panton, Praha, 1967
Emmnert, F.: Poznámky k instrumentaci I, II - JAMU, Brno, 1997, 2000.
Kunitz, H.: Die Instrumentation, Breitkopf - Hartel, Leipzig 1956-1961
Rimskij - Korsakov, A. N.: Osnovy orkestrovky, (polnoje sobranie sočiněnij, tom. III.) GMI, Moskva 1959
Rychlík, J. a kolektiv: Moderní instrumentace, vyšší orchestrační technika jednotlivých hudebních nástrojů, Panton, Praha 1968
Vačkář, V. , Vačkář D. C.: Instrumentace symfonického orchestru a hudby dechové, SNKLHN, Praha 1954

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme AUDIO-P Master's

    branch P-AUD , 1. year of study, summer semester, 2 credits, general knowledge
    branch P-AUD , 2. year of study, summer semester, 2 credits, general knowledge

Type of course unit

 

The other activities

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer