Course detail

Creative Personality 1

FEKT-PKO1Acad. year: 2017/2018

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Vášáryová, M.: Diskrétní průvodce - Co možná nevíte o společenském chování, PRAGMA 1999.
Smejkal, V., Bachrachová, H. : Lexikon společenského chování. Praha, Grada Publishing 2002.
Atkinson, R. : Psychologie, Portál 2003
De Vito, J.A.: Základy mezilidské komunikace, Grada 2008.
Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Praha, Academia 1995.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme AUDIO-P Master's

    branch P-AUD , 1. year of study, winter semester, 4 credits, general knowledge
    branch P-AUD , 2. year of study, winter semester, 4 credits, general knowledge

Type of course unit

 

Lecture

13 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Fundamentals seminar

13 hours, optionally

Teacher / Lecturer