Course detail

History of Vocal Music 2

FEKT-PDV2Acad. year: 2017/2018

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

BÁRTOVÁ, Jindřiška. Vokální hudba 20. století. Brno : JAMU , 2002.
LÉBL, Vladimír a kol.: Hudba v českých dějinách. Praha : Supraphon , 1989.
TROJAN, Jan. Dějiny opery. Praha : Paseka , 2001.
LINHARTOVÁ, Vlasta. Kapitoly z dějin umělé písně. Brno : JAMU , 1991.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme AUDIO-P Master's

    branch P-AUD , 1. year of study, summer semester, 7 credits, general knowledge
    branch P-AUD , 2. year of study, summer semester, 7 credits, general knowledge

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer