Course detail

Business Law EU

FP-FopeuPAcad. year: 2017/2018

The main objective of the course is the basic orientation of students in areas of commercial law issues prepared by EC law. Subject to explain the role of EC institutions in the development and application of economic and commercial EC law. Sources of EC law, the legal aspects of free circulation of goods, labor, capital, free movement of services and freedom of enterprise, the issue of competition in EC law, Consumer protection in EC law and corporate law spoelčností governed by EC law.

Learning outcomes of the course unit

Students will know the theoretical background and the resulting positive legal regulation. They will acquire the business institutes of EU law, which is the subject focused. They will be able to understand the legal standards in terms of their systematic arrangement, they will understand the basic legal terminology and will be able to use legal terminology needed in the application of commercial standards as in other related legal and economic subjects and in their future professional practice.

Prerequisites

Students must be aware of basic legal concepts.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Týč, V. Základy práva EU pro ekonomy, Linde, Praha, 5. vyd. , 2006 (CS)
BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Jarmila POKORNÁ, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Karel MAREK, Dana ONDREJOVÁ, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Základy obchodního práva v Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, 2009. 341 s. Bakalářský studijní program, č. 429. ISBN 978-80-210-4957-4. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Lectures consist of an explanation of basic principles, methodology of the discipline, problems and their solutions.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Credit is not awarded.
The test takes the form of a written test. The test consists of 30 questions with 4 response options, which is always only one correct answer. Validated knowledge is subject. The classification is in accordance with Directive Entrepreneurial faculties are.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

• Introduction to course
• The role of EU institutions in the development and application of economic and commercial law of the EU. Sources rights.
• Legal aspects of free circulation of goods, labor, capital, freedom to provide services and freedom of enterprise.
• Competition in EU law.
• Consumer protection in EU law.
• Company law governed by EU law

Aims

Základy ústavního práva Ústava ČR Listina základních práv a svobod Vztah ČR a EU Základy trestního práva hmotného, procesního trestní zákon trestní řád přestupky Základy správního práva správní řád stavební zákon katastr nemovitostí vybrané kapitoly správního práva
The main objective of the course is the basic orientation of students in areas of commercial law issues prepared by EC law. Subject to explain the role of EC institutions in the development and application of economic and commercial EC law. Sources of EC law, the legal aspects of free circulation of goods, labor, capital, free movement of services and freedom of enterprise, the issue of competition in EC law, Consumer protection in EC law and corporate law governed by EC law.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Attendance at lectures is voluntary.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR Master's

    branch MGR-UFRP , 2. year of study, summer semester, 5 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

20 hours, optionally

Teacher / Lecturer

E-learning texts

Prezentace k jednání podnikatele (cs)
Prezentace ke směrnici o opožděných platbách (cs)
Reklama v EU a v ČR (cs)
Přehled předpisů EU a obchodní korporace (cs)
Směrnice o nabídkách převzetí a její transpozice v právu ČR (cs)
Spotřebitelské úvěry v právu EU a v právu ČR (cs)
Dvanáctá směrnice EU a její transpozice v právu ČR (cs)
Právo obchodních společností EU - přehled (cs) - Základní výklad ze stránek EK
Insider trading v EU (cs)
Přehled okruhů ke zkoušce (cs)
Směrnic proti opožděným platbám (cs)
Materiály k Evropské společnosti - SE (cs)