Course detail

Headway Pre-Intermediate

FEKT-NJH2Acad. year: 2015/2016

The course is focused on the basic knowledge of grammar - tenses, time and conditional clauses, infinitive, reported statements, articles, etc. The students´ ability to communicate in everyday situations is developed as well as writing of letters, CV and filling in forms. The students will work with technical texts to get acquainted with basic technical terminology.

Learning outcomes of the course unit

The students´ ability to communicate in everyday situations will be developed. They will master the basic grammatical structures and new vocabulary, both general and technical.

Prerequisites

The subject knowledge on the Bachelor´s degree level is requested.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

John and Liz Soars: New Headway Pre-Intermediate, Student`s Book, Oxford University Press
Soubor technických textů pro předmět NJH2
Angličtina pro jazykové školy I,II.Peprník,Zárubová,Nangonová.SPN Praha,1986.

Planned learning activities and teaching methods

Teaching methods depend on the type of course unit as specified in the article 7 of BUT Rules for Studies and Examinations.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Requirements for completion of a course are specified by a regulation issued by the lecturer responsible for the course and updated for every.

Language of instruction

English

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Lidé a zvířata, přítomný čas průběhový
Život ve městě, slova o více významech
Životní styl, přítomný čas prostý
Škola, have got, čísla a ceny
Fakta a fikce, minulý čas, nepravidelná slovesa
Příběhy, interview, vyjádření času
Nakupování,členy, vyjádření množství
Oblečení, jídlo, formuláře,zdvořilé žádosti
Plány a ambice, slovesné tvary, budoucí čas
Popis osob, přídavná jména, stupňování
Popis míst, synonyma
Životopis, předpřítomný čas, příslovce
Semestrální test
Zaměstnání, have to, should
Cestování, podstatná jména, make a do
Životní prostředí, podmínkové a časové věty
21.století, will
Minulost, used to
Role žen, tázací věty, dovětky
Sdělovací prostředky, pasivum
Dobrodružství, předložky, infinitiv
Sny a skutečnost, podmínkové věty II, might
Zprávy, předpřítomný čas
Telefonování,tvoření slov
Vztahy mezi lidmi, předminulý čas, nepřímá řeč
Semestrální test

Aims

The course for lower intermediate students is aimed at learning basic vocabulary and grammar and at developing the four language skills, reading, writing, speaking and listening. The students will learn basic technical terminology.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

The content and forms of instruction in the evaluated course are specified by a regulation issued by the lecturer responsible for the course and updated for every academic year.

Classification of course in study plans

 • Programme EEKR-MN Master's

  branch MN-BEI , 1. year of study, winter semester, 6 credits, general knowledge
  branch MN-TIT , 1. year of study, winter semester, 6 credits, general knowledge
  branch MN-KAM , 1. year of study, winter semester, 6 credits, general knowledge
  branch MN-EVM , 1. year of study, winter semester, 6 credits, general knowledge
  branch MN-EST , 1. year of study, winter semester, 6 credits, general knowledge
  branch MN-MEL , 1. year of study, winter semester, 6 credits, general knowledge
  branch MN-SVE , 1. year of study, winter semester, 6 credits, general knowledge
  branch MN-EEN , 1. year of study, winter semester, 6 credits, general knowledge
  branch MN-BEI , 2. year of study, winter semester, 6 credits, general knowledge
  branch MN-TIT , 2. year of study, winter semester, 6 credits, general knowledge
  branch MN-KAM , 2. year of study, winter semester, 6 credits, general knowledge
  branch MN-EVM , 2. year of study, winter semester, 6 credits, general knowledge
  branch MN-EST , 2. year of study, winter semester, 6 credits, general knowledge
  branch MN-MEL , 2. year of study, winter semester, 6 credits, general knowledge
  branch MN-SVE , 2. year of study, winter semester, 6 credits, general knowledge
  branch MN-EEN , 2. year of study, winter semester, 6 credits, general knowledge

Type of course unit

 

Language exercise

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer