Publication detail

Katalyzátor na bázi MnOx pro palivové články a studium jeho vlastností metodou křemenných mikrovah (EQCM)

ŠUBARDA, J. NOVÁK, V. PLÉHA, D.

Original Title

Katalyzátor na bázi MnOx pro palivové články a studium jeho vlastností metodou křemenných mikrovah (EQCM)

Czech Title

Katalyzátor na bázi MnOx pro palivové články a studium jeho vlastností metodou křemenných mikrovah (EQCM)

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá studiem problematiky katalyzátoru na bázi MnOx, který se jeví jako velice vhodný katalyzátor pro palivové články. Nedostatek tohoto katalyzátoru spočívá v jeho nestabilních vlastnostech. Stabilita měřených vzorků byla zjišťována pomocí metody křemenných mikrovah (EQCM) a metodou cyklické voltametrie. Cílem realizovaných měření bylo zjistit, jak lze pomocí dopování solemi dvojmocných kovů docílit jeho stabilnějších vlastností.

Czech abstract

Tento článek se zabývá studiem problematiky katalyzátoru na bázi MnOx, který se jeví jako velice vhodný katalyzátor pro palivové články. Nedostatek tohoto katalyzátoru spočívá v jeho nestabilních vlastnostech. Stabilita měřených vzorků byla zjišťována pomocí metody křemenných mikrovah (EQCM) a metodou cyklické voltametrie. Cílem realizovaných měření bylo zjistit, jak lze pomocí dopování solemi dvojmocných kovů docílit jeho stabilnějších vlastností.

Documents

BibTex


@article{BUT89139,
  author="Jiří {Šubarda} and Vítězslav {Novák} and David {Pléha}",
  title="Katalyzátor na bázi MnOx pro palivové články a studium jeho vlastností metodou křemenných mikrovah (EQCM)",
  annote="Tento článek se zabývá studiem problematiky katalyzátoru na bázi MnOx, který se jeví jako velice vhodný katalyzátor pro palivové články. Nedostatek tohoto katalyzátoru spočívá v jeho nestabilních vlastnostech. Stabilita měřených vzorků byla zjišťována pomocí metody křemenných mikrovah (EQCM) a metodou cyklické voltametrie. Cílem realizovaných měření bylo zjistit, jak lze pomocí dopování solemi dvojmocných kovů docílit jeho stabilnějších vlastností.",
  chapter="89139",
  number="12",
  volume="2012",
  year="2012",
  month="january",
  pages="12-1--12-4",
  type="journal article - other"
}