Publication detail

Muhammad ibn Músa al-Chorezmí

BAŠTINEC, J. KUBIŠTOVÁ, Z.

Original Title

Muhammad ibn Músa al-Chorezmí

Czech Title

Muhammad ibn Músa al-Chorezmí

Language

cs

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT8402,
 author="Jaromír {Baštinec} and Zdeňka {Kubištová}",
 title="Muhammad ibn Músa al-Chorezmí",
 address="Prometeus",
 booktitle="Matematika v proměnách věkú I.",
 chapter="8402",
 edition="Dějiny matemtiky, svazek 11",
 institution="Prometeus",
 year="1998",
 month="may",
 pages="125",
 publisher="Prometeus",
 type="conference paper"
}