Publication detail

Hodnotové inženýrství

BARTES, F. DOSTÁL, V. LOUBAL, J.

Original Title

Hodnotové inženýrství

Czech Title

Hodnotové inženýrství

Language

cs

Original Abstract

Kniha podrobně pojednává o použití hodnotového inženýrství. Vychází z praktických zkušeností spoluautorů, získaných za víc než 30 let jejího metodického rozvoje jehož současnou úroveň popisuje a z použití ve výrobních podnicích, což je dokumentováno příklady řešení. V knize je nabízena řada ověřených postupů komplexního vyhodnocování technické a funkční úrovně výrobků na základě porovnání s konkurenčními a je prezentován (málokde obvyklý) rozsáhlý soubor technik tvorby námětů na nová řešení. Tyto postupy jsou vhodně doplněny možnými strategiemi konkurenčního boje a s nimi nerozlučně spjatou problematikou konkurenčního zpravodajství. Toto spojení vytváří pro management podniků velmi účinný nástroj nejen k vytvoření, ale i na náročném trhu prosazení komerčně úspěšného výrobku jako primární podmínky pro dosažení podnikatelského úspěchu založeného na kupujícím a spokojeném zákazníkovi.

Czech abstract

Kniha podrobně pojednává o použití hodnotového inženýrství. Vychází z praktických zkušeností spoluautorů, získaných za víc než 30 let jejího metodického rozvoje jehož současnou úroveň popisuje a z použití ve výrobních podnicích, což je dokumentováno příklady řešení. V knize je nabízena řada ověřených postupů komplexního vyhodnocování technické a funkční úrovně výrobků na základě porovnání s konkurenčními a je prezentován (málokde obvyklý) rozsáhlý soubor technik tvorby námětů na nová řešení. Tyto postupy jsou vhodně doplněny možnými strategiemi konkurenčního boje a s nimi nerozlučně spjatou problematikou konkurenčního zpravodajství. Toto spojení vytváří pro management podniků velmi účinný nástroj nejen k vytvoření, ale i na náročném trhu prosazení komerčně úspěšného výrobku jako primární podmínky pro dosažení podnikatelského úspěchu založeného na kupujícím a spokojeném zákazníkovi.

Documents

BibTex


@book{BUT76057,
 author="František {Bartes} and Vladimír {Dostál} and Jaroslav {Loubal}",
 title="Hodnotové inženýrství",
 annote="Kniha podrobně pojednává o použití hodnotového inženýrství. Vychází z praktických zkušeností spoluautorů, získaných za víc než 30 let jejího metodického rozvoje jehož současnou úroveň popisuje a z použití ve výrobních podnicích, což je dokumentováno příklady řešení.
V knize je nabízena řada ověřených postupů komplexního vyhodnocování technické a funkční úrovně výrobků na základě porovnání s konkurenčními a je prezentován (málokde obvyklý) rozsáhlý soubor technik tvorby námětů na nová řešení. Tyto postupy jsou vhodně doplněny možnými strategiemi konkurenčního boje a s nimi nerozlučně spjatou problematikou konkurenčního zpravodajství. Toto spojení vytváří pro management podniků velmi účinný nástroj nejen k vytvoření, ale i na náročném trhu prosazení komerčně úspěšného výrobku jako primární podmínky pro dosažení podnikatelského úspěchu založeného na kupujícím a spokojeném zákazníkovi.",
 address="KEY Publishing",
 chapter="76057",
 edition="Monografie",
 howpublished="print",
 institution="KEY Publishing",
 year="2011",
 month="june",
 pages="1--379",
 publisher="KEY Publishing",
 type="book"
}