Publication detail

Použití zkušebních těles s šípovými vruby pro stanovení lomové houževnatosti ložiskových ocelí

DLOUHÝ, I. HOLZMANN, M. MAN, J. VÁLKA, L.

Original Title

Použití zkušebních těles s šípovými vruby pro stanovení lomové houževnatosti ložiskových ocelí

Czech Title

Použití zkušebních těles s šípovými vruby pro stanovení lomové houževnatosti ložiskových ocelí

Language

cs

Original Abstract

Na dvou ložiskových ocelích popuštěných na rozdílnou úroveň tvrdosti byly studovány možnosti použití zkušebních těles zatěžovaných tříbodovým ohybem pro určení lomové houževnatosti. Pro geometrie vzorků a vrubů použité v práci jsou prezentovány zátěžné křivky (síla-čas) a jsou spolu s lomovým chováním objasňovány na základě fraktografických pozorování. Pro výpočet faktoru intenzity napětí byla použita aproximativní metoda vycházející z Bluhmova sendvičového modelu, jeho platnost pro sledované účely byla nepřímo potvrzena experimentálně. Byla konstatována velmi dobrá shoda hodnot lomové houževnatosti získaných standardní metodou na tělesech s trhlinou s daty získanými měřením na tělesech s šípovými vruby.

Czech abstract

Na dvou ložiskových ocelích popuštěných na rozdílnou úroveň tvrdosti byly studovány možnosti použití zkušebních těles zatěžovaných tříbodovým ohybem pro určení lomové houževnatosti. Pro geometrie vzorků a vrubů použité v práci jsou prezentovány zátěžné křivky (síla-čas) a jsou spolu s lomovým chováním objasňovány na základě fraktografických pozorování. Pro výpočet faktoru intenzity napětí byla použita aproximativní metoda vycházející z Bluhmova sendvičového modelu, jeho platnost pro sledované účely byla nepřímo potvrzena experimentálně. Byla konstatována velmi dobrá shoda hodnot lomové houževnatosti získaných standardní metodou na tělesech s trhlinou s daty získanými měřením na tělesech s šípovými vruby.

Documents

BibTex


@article{BUT72727,
  author="Ivo {Dlouhý} and Miloslav {Holzmann} and Jiří {Man} and Libor {Válka}",
  title="Použití zkušebních těles s šípovými vruby pro stanovení lomové houževnatosti ložiskových ocelí",
  annote="Na dvou ložiskových ocelích popuštěných na rozdílnou úroveň tvrdosti byly studovány možnosti použití zkušebních těles zatěžovaných tříbodovým ohybem pro určení lomové houževnatosti. Pro geometrie vzorků a vrubů použité v práci jsou prezentovány zátěžné křivky (síla-čas) a jsou spolu s lomovým chováním objasňovány na základě fraktografických pozorování. Pro výpočet faktoru intenzity napětí byla použita aproximativní metoda vycházející z Bluhmova sendvičového modelu, jeho platnost pro sledované účely byla nepřímo potvrzena experimentálně. Byla konstatována velmi dobrá shoda hodnot lomové houževnatosti získaných standardní metodou na tělesech s trhlinou s daty získanými měřením na tělesech s šípovými vruby.",
  chapter="72727",
  number="1",
  volume="32",
  year="1994",
  month="january",
  pages="3--13",
  type="journal article - other"
}