Publication detail

FRAKTURA DŘÍKU TIBIÁLNÍ KOMPONENTY TEP KOLENNÍHO KLOUBU

SMIŽANSKÝ, M. GALLO, J. FLORIAN, Z. NOVOTNÝ, R.

Original Title

FRAKTURA DŘÍKU TIBIÁLNÍ KOMPONENTY TEP KOLENNÍHO KLOUBU

Czech Title

FRAKTURA DŘÍKU TIBIÁLNÍ KOMPONENTY TEP KOLENNÍHO KLOUBU

Language

cs

Original Abstract

V článku prezentujeme neobvyklý případ selhání revizní endoprotézy kolenního kloubu. Důvodem k revizní operaci byla zlomenina dříku tibiální komponenty, k níž došlo v důsledku kvalitativní změny v procesu degradace a porušování materiálu navozené podstatnou změnou mechanického namáhání v místě lomu. Ta byla vyvolána asymetrickou progresivní osteolýzou proximální tibie, čímž došlo k vyřazení důležitého prvku mechanické soustavy kost-endoprotéza. Převedením zmíněné klinické situace na technický model jsme zjistili, že v uvedeném místě mohly snadno vznikat síly několikanásobně přesahující mez pevnosti titanové slitiny. Případy s progresivní osteolýzou kolem endoprotézy kolenního kloubu by proto měly být zvýšeně sledovány. Studie také nepřímo podtrhuje význam sanace kostních defektů pro přežití implantátu.

Czech abstract

V článku prezentujeme neobvyklý případ selhání revizní endoprotézy kolenního kloubu. Důvodem k revizní operaci byla zlomenina dříku tibiální komponenty, k níž došlo v důsledku kvalitativní změny v procesu degradace a porušování materiálu navozené podstatnou změnou mechanického namáhání v místě lomu. Ta byla vyvolána asymetrickou progresivní osteolýzou proximální tibie, čímž došlo k vyřazení důležitého prvku mechanické soustavy kost-endoprotéza. Převedením zmíněné klinické situace na technický model jsme zjistili, že v uvedeném místě mohly snadno vznikat síly několikanásobně přesahující mez pevnosti titanové slitiny. Případy s progresivní osteolýzou kolem endoprotézy kolenního kloubu by proto měly být zvýšeně sledovány. Studie také nepřímo podtrhuje význam sanace kostních defektů pro přežití implantátu.

Documents

BibTex


@article{BUT46910,
 author="Matěj {Smižanský} and Jiří {Gallo} and Zdeněk {Florian} and Radko {Novotný}",
 title="FRAKTURA DŘÍKU TIBIÁLNÍ KOMPONENTY TEP KOLENNÍHO KLOUBU",
 annote="V článku prezentujeme neobvyklý případ selhání revizní endoprotézy kolenního kloubu. Důvodem k revizní operaci byla zlomenina dříku tibiální komponenty, k níž došlo v důsledku kvalitativní změny v procesu degradace a porušování materiálu navozené podstatnou změnou mechanického namáhání v místě lomu. Ta byla vyvolána asymetrickou progresivní osteolýzou proximální tibie, čímž došlo k vyřazení důležitého prvku mechanické soustavy kost-endoprotéza. Převedením zmíněné klinické situace na technický model jsme zjistili, že v uvedeném místě mohly snadno vznikat síly několikanásobně přesahující mez pevnosti titanové slitiny. Případy s progresivní osteolýzou kolem endoprotézy kolenního kloubu by proto měly být zvýšeně sledovány. Studie také nepřímo podtrhuje význam sanace kostních defektů pro přežití implantátu.",
 address="Galen",
 chapter="46910",
 institution="Galen",
 journal="Acta Chirurgie Orthopaedicae et Traumatologie Čechoslovaca",
 number="5",
 volume="2009",
 year="2009",
 month="october",
 pages="428--434",
 publisher="Galen",
 type="journal article in Web of Science"
}