Publication detail

Konstrukční řešení deskového otopného tělesa a teplotní pole povrchu teplosměnné plochy

POČINKOVÁ, M. ŠIKULA, O.

Original Title

Konstrukční řešení deskového otopného tělesa a teplotní pole povrchu teplosměnné plochy

Czech Title

Konstrukční řešení deskového otopného tělesa a teplotní pole povrchu teplosměnné plochy

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá experimentální a teoretickou studií vlivu řazení desek deskového otopného tělesa na jeho povrchové teploty a tepelný výkon. Zkoumáno bylo sériové a paralelní řazení desek. Byl zjištěn značný rozdíl v tepelném výkonu přední a zadní desky při sériovém zapojení.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá experimentální a teoretickou studií vlivu řazení desek deskového otopného tělesa na jeho povrchové teploty a tepelný výkon. Zkoumáno bylo sériové a paralelní řazení desek. Byl zjištěn značný rozdíl v tepelném výkonu přední a zadní desky při sériovém zapojení.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT37083,
 author="Marcela {Počinková} and Ondřej {Šikula}",
 title="Konstrukční řešení deskového otopného tělesa a teplotní pole povrchu teplosměnné plochy",
 annote="Příspěvek se zabývá experimentální a teoretickou studií vlivu řazení desek deskového otopného tělesa na jeho povrchové teploty a tepelný výkon. Zkoumáno bylo sériové a paralelní řazení desek. Byl zjištěn značný rozdíl v tepelném výkonu přední a zadní desky při sériovém zapojení.",
 address="Společnost pro techniku prostředí",
 booktitle="Konference Vytápění Třeboň 2011",
 chapter="37083",
 howpublished="print",
 institution="Společnost pro techniku prostředí",
 year="2011",
 month="may",
 pages="85--88",
 publisher="Společnost pro techniku prostředí",
 type="conference paper"
}