Publication detail

Měření vlastností oxidů manganu metodou EQCM

PLÉHA, D. NOVÁK, V.

Original Title

Měření vlastností oxidů manganu metodou EQCM

Czech Title

Měření vlastností oxidů manganu metodou EQCM

Language

cs

Original Abstract

Předkládaná práce se zabývá problematikou použití oxidu manganičitého jako katalyzátoru pro kladnou elektrodu palivových článků. V teoretické části práce je rozebrána problematika palivových článků se zaměřením na nízkoteplotní palivové články. Jsou zde rozebrány i použité metody měření a vyhodnocování vlastností vrstvy oxidu manganičitého. Praktická část práce se zabývá dopováním elektrolytického oxidu manganičitého solemi dvojmocných kovů a sledováním jejich chování při cyklické voltametrii metodou EQCM.

Czech abstract

Předkládaná práce se zabývá problematikou použití oxidu manganičitého jako katalyzátoru pro kladnou elektrodu palivových článků. V teoretické části práce je rozebrána problematika palivových článků se zaměřením na nízkoteplotní palivové články. Jsou zde rozebrány i použité metody měření a vyhodnocování vlastností vrstvy oxidu manganičitého. Praktická část práce se zabývá dopováním elektrolytického oxidu manganičitého solemi dvojmocných kovů a sledováním jejich chování při cyklické voltametrii metodou EQCM.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT35948,
 author="David {Pléha} and Vítězslav {Novák}",
 title="Měření vlastností oxidů manganu metodou EQCM",
 annote="Předkládaná práce se zabývá problematikou použití oxidu manganičitého jako katalyzátoru
pro kladnou elektrodu palivových článků. V teoretické části práce je rozebrána problematika
palivových článků se zaměřením na nízkoteplotní palivové články. Jsou zde rozebrány i použité
metody měření a vyhodnocování vlastností vrstvy oxidu manganičitého. Praktická část práce se
zabývá dopováním elektrolytického oxidu manganičitého solemi dvojmocných kovů
a sledováním jejich chování při cyklické voltametrii metodou EQCM.",
 address="Tribun EU s.r.o.",
 booktitle="32. Nekonvenční zdroje elektrické energie",
 chapter="35948",
 howpublished="print",
 institution="Tribun EU s.r.o.",
 year="2011",
 month="september",
 pages="103--106",
 publisher="Tribun EU s.r.o.",
 type="conference paper"
}