Publication detail

Competitive Intelligence podniku v době krize

BARTES, F.

Original Title

Competitive Intelligence podniku v době krize

Czech Title

Competitive Intelligence podniku v době krize

Language

cs

Original Abstract

V současném světě - světě globalizace i působících dopadů krize, stále častěji zjišťujeme, že současné informační systémy podniku většinou pracují tak, že registrují a vyhodnocují minulé skutečnosti pro potřeby kontroly plnění firemního plánu, a to ještě s větším či menším časovým zpožděním. Tyto informační systémy neumožňují zpracování informací pro potřeby strategického rozhodování pracovníků vrcholového řízení firmy. Přitom vytvoření takovýchto podkladů je pro úspěšné rozhodování TOP managementu podniku na náročném trhu naprosto zásadní. TOP management firmy musí mít k dispozici nástroj, kterými tyto nutné informace získá.

Czech abstract

V současném světě - světě globalizace i působících dopadů krize, stále častěji zjišťujeme, že současné informační systémy podniku většinou pracují tak, že registrují a vyhodnocují minulé skutečnosti pro potřeby kontroly plnění firemního plánu, a to ještě s větším či menším časovým zpožděním. Tyto informační systémy neumožňují zpracování informací pro potřeby strategického rozhodování pracovníků vrcholového řízení firmy. Přitom vytvoření takovýchto podkladů je pro úspěšné rozhodování TOP managementu podniku na náročném trhu naprosto zásadní. TOP management firmy musí mít k dispozici nástroj, kterými tyto nutné informace získá.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT34360,
 author="František {Bartes}",
 title="Competitive Intelligence podniku v době krize",
 annote="V současném světě - světě globalizace i působících dopadů krize, stále častěji zjišťujeme, že současné informační systémy podniku většinou pracují tak, že registrují a vyhodnocují minulé skutečnosti pro potřeby kontroly plnění firemního plánu, a to ještě s větším či menším časovým zpožděním. Tyto informační systémy neumožňují zpracování informací pro potřeby strategického rozhodování pracovníků vrcholového řízení firmy. Přitom vytvoření takovýchto podkladů je pro úspěšné rozhodování TOP managementu podniku na náročném trhu naprosto zásadní.
TOP management firmy musí mít k dispozici nástroj, kterými tyto nutné informace získá.",
 address="Panevropská vysoká škola",
 booktitle="Ekonomická kríza - Nové podnety pre ekonomickú teóriu a prax. Economic Crisis - New Incentives for the Economic Theory and Practice. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 30.9.2010 v Bratislave.",
 chapter="34360",
 institution="Panevropská vysoká škola",
 year="2010",
 month="september",
 pages="291--298",
 publisher="Panevropská vysoká škola",
 type="conference paper"
}