Publication detail

Vytápěcí systémy ve střešních nadstavbách

ŠIKULA, O. POČINKOVÁ, M. RUBINOVÁ, O. HIRŠ, J.

Original Title

Vytápěcí systémy ve střešních nadstavbách

Czech Title

Vytápěcí systémy ve střešních nadstavbách

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá možnostmi řešení systému vytápění ve střešních nadstavbách. Prezentuje také vybrané aspekty sdílení tepla v systému otopné těleso - stěna.

Czech abstract

Článek se zabývá možnostmi řešení systému vytápění ve střešních nadstavbách. Prezentuje také vybrané aspekty sdílení tepla v systému otopné těleso - stěna.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT25971,
 author="Ondřej {Šikula} and Marcela {Počinková} and Olga {Rubinová} and Jiří {Hirš}",
 title="Vytápěcí systémy ve střešních nadstavbách",
 annote="Článek se zabývá možnostmi řešení systému vytápění ve střešních nadstavbách. Prezentuje také vybrané aspekty sdílení tepla v systému otopné těleso - stěna.",
 address="Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia",
 booktitle="Vykurovanie 2008 - 16. medzinárodná konferencia na tému: energetická efektivnosť zásobovania teplom",
 chapter="25971",
 edition="0815",
 howpublished="print",
 institution="Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia",
 year="2008",
 month="march",
 pages="305--312",
 publisher="Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia",
 type="conference paper"
}