Publication detail

MECHANICKÁ ANALÝZA STYKU HLAVIČKY A JAMKY TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU

FLORIAN, Z. KOUKAL, M.

Original Title

MECHANICKÁ ANALÝZA STYKU HLAVIČKY A JAMKY TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU

Czech Title

MECHANICKÁ ANALÝZA STYKU HLAVIČKY A JAMKY TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá se vlivem výrobních tolerancí hlavice a jamky na změnu, případně ztrátu funkčnosti, totálních endoprotéz. Příčin selhávání totálních endoprotéz kyčelního kloubu může být mnoho. Po analýze aplikovaných jamek bylo zjištěno že vykazují nerovnoměrné opotřebení a tudíž nerovnoměrné rozložení kontaktních tlaků. Rozložení kontaktních tlaků závisí především na zatížení a tvaru stykových ploch a stykových útvarů v celém procesu zatěžování. Tvar stykových útvarů je významně ovlivňován výrobními tolerancemi mezi hlavicí a jamkou TEP. Tyto tolerance se u jednotlivých výrobců podstatně liší. Tato práce si z tohoto důvodu dala za cíl stanovit vliv výrobních tolerancí hlavice a jamky na charakteristiky stykového tlaku a tudíž na změnu funkčnosti totálních endoprotéz. V příspěvku se popisuje vytvoření MKP modelu hlavice a jamky totální endoprotézy kyčelního kloubu. Dále je zde popsána deformačně napěťová analýza vytvořeného modelu. V závěru se zabýváme analýzou výsledků, tj. vlivem výrobních tolerancí na podstatné mechanické veličiny.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá se vlivem výrobních tolerancí hlavice a jamky na změnu, případně ztrátu funkčnosti, totálních endoprotéz. Příčin selhávání totálních endoprotéz kyčelního kloubu může být mnoho. Po analýze aplikovaných jamek bylo zjištěno že vykazují nerovnoměrné opotřebení a tudíž nerovnoměrné rozložení kontaktních tlaků. Rozložení kontaktních tlaků závisí především na zatížení a tvaru stykových ploch a stykových útvarů v celém procesu zatěžování. Tvar stykových útvarů je významně ovlivňován výrobními tolerancemi mezi hlavicí a jamkou TEP. Tyto tolerance se u jednotlivých výrobců podstatně liší. Tato práce si z tohoto důvodu dala za cíl stanovit vliv výrobních tolerancí hlavice a jamky na charakteristiky stykového tlaku a tudíž na změnu funkčnosti totálních endoprotéz. V příspěvku se popisuje vytvoření MKP modelu hlavice a jamky totální endoprotézy kyčelního kloubu. Dále je zde popsána deformačně napěťová analýza vytvořeného modelu. V závěru se zabýváme analýzou výsledků, tj. vlivem výrobních tolerancí na podstatné mechanické veličiny.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT18378,
 author="Milan {Koukal} and Zdeněk {Florian}",
 title="MECHANICKÁ ANALÝZA STYKU HLAVIČKY A JAMKY TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU",
 annote="Příspěvek se zabývá se vlivem výrobních tolerancí hlavice a jamky na změnu, případně ztrátu funkčnosti, totálních endoprotéz.
Příčin selhávání totálních endoprotéz kyčelního kloubu může být mnoho. Po analýze aplikovaných jamek bylo zjištěno že vykazují nerovnoměrné opotřebení a tudíž nerovnoměrné rozložení kontaktních tlaků. Rozložení kontaktních tlaků závisí především na zatížení a tvaru stykových ploch a stykových útvarů v celém procesu zatěžování. Tvar stykových útvarů je významně ovlivňován výrobními tolerancemi mezi hlavicí a jamkou TEP. Tyto tolerance se u jednotlivých výrobců podstatně liší. Tato práce si z tohoto důvodu dala za cíl stanovit vliv výrobních tolerancí hlavice a jamky na charakteristiky stykového tlaku a tudíž na změnu funkčnosti totálních endoprotéz.
V příspěvku se popisuje vytvoření MKP modelu hlavice a jamky totální endoprotézy kyčelního kloubu. Dále je zde popsána deformačně napěťová analýza vytvořeného modelu. V závěru se zabýváme analýzou výsledků, tj. vlivem výrobních tolerancí na podstatné mechanické veličiny.",
 booktitle="Aplikovaná mechanika 2005",
 chapter="18378",
 year="2005",
 month="april",
 pages="59",
 type="conference paper"
}