Publication detail

SMĚRY VÝVOJE ELEKTROCHEMICKÝCH ÚLOŽIŠŤ ENERGIE

BAČA, P. KAZDA, T. NOVÁK, V. VANÝSEK, P.

Original Title

SMĚRY VÝVOJE ELEKTROCHEMICKÝCH ÚLOŽIŠŤ ENERGIE

Czech Title

SMĚRY VÝVOJE ELEKTROCHEMICKÝCH ÚLOŽIŠŤ ENERGIE

Language

cs

Original Abstract

Tento přehledný referát seznamuje s přehledem současné situace a vize budoucího rozvoje úložišť energie založených na elektrochemických principech, jak to autoři vnímají v roce 2019. Nejprve je diskutován současný stav využívaných elektrochemických zdrojů, a jsou probírány akumulátory olověné, alkalické, lithium iontové a vysokoteplotní a dále redoxní průtokové články a palivové články -zejména vzhledem k vodíkové technologii. Předpoklady budoucího vývoje jsou pak diskutovány v tématech pokročilých lithných systémů jako je lithium-síra, či lithium vzduch. Kromě lithia je pozornost věnována i jiným kovů, fungujícím na stejném principu jako lithium. Pro interkalaci do struktury elektrody se předpokládají kladné ionty sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku nebo hliníku. Všechny uvedené náhrady se vyznačují vysokou koncentrací v zemské kůře a tedy jejich snadnou dostupností.

Czech abstract

Tento přehledný referát seznamuje s přehledem současné situace a vize budoucího rozvoje úložišť energie založených na elektrochemických principech, jak to autoři vnímají v roce 2019. Nejprve je diskutován současný stav využívaných elektrochemických zdrojů, a jsou probírány akumulátory olověné, alkalické, lithium iontové a vysokoteplotní a dále redoxní průtokové články a palivové články -zejména vzhledem k vodíkové technologii. Předpoklady budoucího vývoje jsou pak diskutovány v tématech pokročilých lithných systémů jako je lithium-síra, či lithium vzduch. Kromě lithia je pozornost věnována i jiným kovů, fungujícím na stejném principu jako lithium. Pro interkalaci do struktury elektrody se předpokládají kladné ionty sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku nebo hliníku. Všechny uvedené náhrady se vyznačují vysokou koncentrací v zemské kůře a tedy jejich snadnou dostupností.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT161205,
 author="Petr {Bača} and Tomáš {Kazda} and Vítězslav {Novák} and Petr {Vanýsek}",
 title="SMĚRY VÝVOJE ELEKTROCHEMICKÝCH ÚLOŽIŠŤ ENERGIE",
 annote="Tento přehledný referát seznamuje s přehledem současné situace a vize budoucího rozvoje úložišť energie založených na elektrochemických principech, jak to autoři vnímají v roce 2019. Nejprve je diskutován současný stav využívaných elektrochemických zdrojů, a jsou probírány akumulátory olověné, alkalické, lithium iontové a vysokoteplotní a dále redoxní průtokové články a palivové články -zejména vzhledem k vodíkové technologii. Předpoklady budoucího vývoje jsou pak diskutovány v tématech pokročilých lithných systémů jako je lithium-síra, či lithium vzduch. Kromě lithia je pozornost věnována i jiným kovů, fungujícím na stejném principu jako lithium. Pro interkalaci do struktury elektrody se předpokládají kladné ionty sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku nebo hliníku. Všechny uvedené náhrady se vyznačují vysokou koncentrací v zemské kůře a tedy jejich snadnou dostupností.",
 address="Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši a Slovenská elektrotechnická spoločnosť",
 booktitle="Zborník ALER Medzinárodnej vedecko-odborná konferencia ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE (ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES) 2019",
 chapter="161205",
 howpublished="online",
 institution="Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši a Slovenská elektrotechnická spoločnosť",
 year="2019",
 month="october",
 pages="115--121",
 publisher="Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši a Slovenská elektrotechnická spoločnosť",
 type="conference paper"
}