Publication detail

NUTNOST ZMĚNY PARADIGMA COMPETITIVE INTELLIGENCE

doc. Ing. František Bartes, CSc.

Original Title

NUTNOST ZMĚNY PARADIGMA COMPETITIVE INTELLIGENCE

Czech Title

NUTNOST ZMĚNY PARADIGMA COMPETITIVE INTELLIGENCE

Language

cs

Original Abstract

Současná implementace aktivit Competitive Intelligence v našich podnicích je založena na aktivitách popsaných v mnoha zahraničních publikacích zabývajících se konkurenčním zpravodajstvím. Tato organizace činností Competitive Inteligence je založena na cyklu podávání zpráv o konkurenčním prostředí. Tento zpravodajský cyklus Competitive Intelligence má významné nedostatky. V podnikatelské praxi zpravodajský cyklus přesně neodpovídá jednotlivým fázím. Z tohoto důvodu se navrhuje zásadní změna v chápání a organizaci jednotlivých činností konkurenční zpravodajské činnosti. Autor čerpá z dříve navržené metodiky pro organizování aktivit konkurenčního zpravodajství - pracovního plánu. Tento pracovní plán chápe jako proces. Tato koncepce konkurenčního zpravodajství jako procesu má mnoho výhod oproti chápání konkurenčního zpravodajství jako zpravodajského cyklu.

Czech abstract

Současná implementace aktivit Competitive Intelligence v našich podnicích je založena na aktivitách popsaných v mnoha zahraničních publikacích zabývajících se konkurenčním zpravodajstvím. Tato organizace činností Competitive Inteligence je založena na cyklu podávání zpráv o konkurenčním prostředí. Tento zpravodajský cyklus Competitive Intelligence má významné nedostatky. V podnikatelské praxi zpravodajský cyklus přesně neodpovídá jednotlivým fázím. Z tohoto důvodu se navrhuje zásadní změna v chápání a organizaci jednotlivých činností konkurenční zpravodajské činnosti. Autor čerpá z dříve navržené metodiky pro organizování aktivit konkurenčního zpravodajství - pracovního plánu. Tento pracovní plán chápe jako proces. Tato koncepce konkurenčního zpravodajství jako procesu má mnoho výhod oproti chápání konkurenčního zpravodajství jako zpravodajského cyklu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT158778,
 author="František {Bartes}",
 title="NUTNOST ZMĚNY PARADIGMA COMPETITIVE INTELLIGENCE",
 annote="Současná implementace aktivit Competitive Intelligence v našich podnicích je založena na aktivitách popsaných v mnoha zahraničních publikacích zabývajících se konkurenčním zpravodajstvím. Tato organizace činností Competitive Inteligence je založena na cyklu podávání zpráv o konkurenčním prostředí. Tento zpravodajský cyklus Competitive Intelligence má významné nedostatky. V podnikatelské praxi zpravodajský cyklus přesně neodpovídá jednotlivým fázím. Z tohoto důvodu se navrhuje zásadní změna v chápání a organizaci jednotlivých činností konkurenční zpravodajské činnosti. Autor čerpá z dříve navržené metodiky pro organizování aktivit konkurenčního zpravodajství - pracovního plánu. Tento pracovní plán chápe jako proces. Tato koncepce konkurenčního zpravodajství jako procesu má mnoho výhod oproti chápání konkurenčního zpravodajství jako zpravodajského cyklu.",
 address="Ekonóm",
 booktitle="Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019
Zborník vedeckých prác",
 chapter="158778",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Ekonóm",
 year="2019",
 month="november",
 pages="44--53",
 publisher="Ekonóm",
 type="conference paper"
}