Publication detail

VÝPOČTOVÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ PÁTEŘNÍHO PRVKU S APLIKOVANÝM FIXÁTOREM

ŠLECHTOVÁ, M., KOČIŠ, J., FLORIAN, Z., NÁVRAT, T.

Original Title

VÝPOČTOVÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ PÁTEŘNÍHO PRVKU S APLIKOVANÝM FIXÁTOREM

Czech Title

VÝPOČTOVÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ PÁTEŘNÍHO PRVKU S APLIKOVANÝM FIXÁTOREM

Language

cs

Original Abstract

Práce se zabývá experimentálním a výpočtovým modelováním páteřního prvku aplikovaným fixátorem. Deformačně-napjatostní analýza je řešena výpočtovým modelováním metodou konečných prvku. Dílčí výpočty jsou řešeny pomocí výpočtového systemu ANSYS. V závěru příspěvku je zhodnocen současný stav rozpracování a naznačen další postup prací. Publikovaná experimentální studie je prováděna na 2 vzorcích krční páteře. Experimenty jsou prováděny na experimentálním stroji Zwick Z 020-TDN, aplikováno je kombinované namáhání tah+krut a tlak+krut. V závěru je provedeno hodnocení implantátů z hlediska aplikovaného namáhání

Czech abstract

Práce se zabývá experimentálním a výpočtovým modelováním páteřního prvku aplikovaným fixátorem. Deformačně-napjatostní analýza je řešena výpočtovým modelováním metodou konečných prvku. Dílčí výpočty jsou řešeny pomocí výpočtového systemu ANSYS. V závěru příspěvku je zhodnocen současný stav rozpracování a naznačen další postup prací. Publikovaná experimentální studie je prováděna na 2 vzorcích krční páteře. Experimenty jsou prováděny na experimentálním stroji Zwick Z 020-TDN, aplikováno je kombinované namáhání tah+krut a tlak+krut. V závěru je provedeno hodnocení implantátů z hlediska aplikovaného namáhání

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT13567,
 author="Marcela {Šlechtová} and Ján {Kočiš} and Zdeněk {Florian} and Tomáš {Návrat}",
 title="VÝPOČTOVÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ PÁTEŘNÍHO PRVKU S APLIKOVANÝM FIXÁTOREM",
 annote="Práce se zabývá experimentálním a výpočtovým modelováním páteřního prvku aplikovaným fixátorem. Deformačně-napjatostní analýza je řešena výpočtovým modelováním metodou konečných prvku. Dílčí výpočty jsou řešeny pomocí výpočtového systemu ANSYS. V závěru příspěvku je zhodnocen současný stav rozpracování a naznačen další postup prací.
 Publikovaná experimentální studie je prováděna na 2 vzorcích krční páteře. Experimenty jsou prováděny na experimentálním stroji Zwick Z 020-TDN, aplikováno je kombinované namáhání tah+krut a tlak+krut. V závěru je provedeno hodnocení implantátů z hlediska aplikovaného namáhání",
 address="Department of Strenght of Materials, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava",
 booktitle="Aplied Mechanics 2004",
 chapter="13567",
 institution="Department of Strenght of Materials, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava",
 year="2004",
 month="march",
 pages="271",
 publisher="Department of Strenght of Materials, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava",
 type="conference paper"
}