Publication detail

Vývoj systému pro testování kompatibility v nukleární magnetické rezonanci

DREXLER, P. ČÁP, M. NEŠPOR, D. FIALA, P. BENES, V.

Original Title

Vývoj systému pro testování kompatibility v nukleární magnetické rezonanci

Czech Title

Vývoj systému pro testování kompatibility v nukleární magnetické rezonanci

Language

cs

Original Abstract

V současné lékařské diagnostice hrají klíčovou roli tomografické systémy pracující na bázi nukleární magnetické rezonance. Při jejich nasazení může ale docházet ke střetu s jinými diagnostickými a terapeutickými prostředky v podobě sond a implantátů. Z tohoto důvodu je jejich koexistence v poslední době značně sledována a vyžádala si vývoj norem pro testování zmíněných sond a implantátů. Pro účely testování bylo na Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky vyvinuto testovací pracoviště umožňující generování homogenního vysokofrekvenčního elektromagnetického pole s definovanými charakteristikami. Systém se skládá z objemového rezonátoru a přístrojové části. V příspěvku bude popsána problematika návrhu a vývoje rezonátoru pomocí moderního přístupu využívajícího numerických simulací a kombinující vlnový a obvodový model celkového rezonátoru. Tento přístup se ukázal jako nezbytný z důvodu velkého rozměru rezonátoru a s tím související vysokou výpočetní náročností. Popsáno bude také řešení přístrojové části, využívající moderní platformy softwarově definovaného rádia. Ta zajišťuje výkonové napájení rezonátoru fázově synchronizovanými vysokofrekvenčními signály.

Czech abstract

V současné lékařské diagnostice hrají klíčovou roli tomografické systémy pracující na bázi nukleární magnetické rezonance. Při jejich nasazení může ale docházet ke střetu s jinými diagnostickými a terapeutickými prostředky v podobě sond a implantátů. Z tohoto důvodu je jejich koexistence v poslední době značně sledována a vyžádala si vývoj norem pro testování zmíněných sond a implantátů. Pro účely testování bylo na Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky vyvinuto testovací pracoviště umožňující generování homogenního vysokofrekvenčního elektromagnetického pole s definovanými charakteristikami. Systém se skládá z objemového rezonátoru a přístrojové části. V příspěvku bude popsána problematika návrhu a vývoje rezonátoru pomocí moderního přístupu využívajícího numerických simulací a kombinující vlnový a obvodový model celkového rezonátoru. Tento přístup se ukázal jako nezbytný z důvodu velkého rozměru rezonátoru a s tím související vysokou výpočetní náročností. Popsáno bude také řešení přístrojové části, využívající moderní platformy softwarově definovaného rádia. Ta zajišťuje výkonové napájení rezonátoru fázově synchronizovanými vysokofrekvenčními signály.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT129905,
 author="Petr {Drexler} and Martin {Čáp} and Dušan {Nešpor} and Pavel {Fiala}",
 title="Vývoj systému pro testování kompatibility v nukleární magnetické rezonanci",
 annote="V současné lékařské diagnostice hrají klíčovou roli tomografické systémy pracující na bázi nukleární magnetické rezonance. Při jejich nasazení může ale docházet ke střetu s jinými diagnostickými a terapeutickými prostředky v podobě sond a implantátů. Z tohoto důvodu je jejich koexistence v poslední době značně sledována a vyžádala si vývoj norem pro testování zmíněných sond a implantátů. Pro účely testování bylo na Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky vyvinuto testovací pracoviště umožňující generování homogenního vysokofrekvenčního elektromagnetického pole s definovanými charakteristikami. Systém se skládá z objemového rezonátoru a přístrojové části.
V příspěvku bude popsána problematika návrhu a vývoje rezonátoru pomocí moderního přístupu využívajícího numerických simulací a kombinující vlnový a obvodový model celkového rezonátoru. Tento přístup se ukázal jako nezbytný z důvodu velkého rozměru rezonátoru a s tím související vysokou výpočetní náročností. Popsáno bude také řešení přístrojové části, využívající moderní platformy softwarově definovaného rádia. Ta zajišťuje výkonové napájení rezonátoru fázově synchronizovanými vysokofrekvenčními signály.",
 address="Česká elektrotechnická společnost",
 booktitle="45. seminář České elektrotechnické společnosti, Ústřední odborná společnost Mikrovlnná technika",
 chapter="129905",
 howpublished="print",
 institution="Česká elektrotechnická společnost",
 year="2016",
 month="november",
 pages="29--32",
 publisher="Česká elektrotechnická společnost",
 type="conference paper"
}