Publication detail

EFQM – CESTA ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY PODNIKU

BARTES, F, Dufka, J a Hodinka, M.

Original Title

EFQM – CESTA ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY PODNIKU

Czech Title

EFQM – CESTA ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY PODNIKU

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá studií metodik jakostního managementu implementovaných do informačních systémů dostupných na českém trhu a snaží se vytvořit ucelený pohled na danou problematiku a seznámit s jednotlivými procesy produktů.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá studií metodik jakostního managementu implementovaných do informačních systémů dostupných na českém trhu a snaží se vytvořit ucelený pohled na danou problematiku a seznámit s jednotlivými procesy produktů.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT114068,
 author="František {Bartes} and Jakub {Dufka} and Michal {Hodinka}",
 title="EFQM – CESTA ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY PODNIKU",
 annote="Příspěvek se zabývá studií metodik jakostního managementu implementovaných do informačních systémů dostupných na českém trhu a snaží se vytvořit ucelený pohled na danou problematiku a seznámit s jednotlivými procesy produktů.",
 address="Univ Econ Bratislava, Fac Business Management",
 booktitle="PODNIKANIE A KONKURENCIESCHOPNOSŤ FIRIEM 2011",
 chapter="114068",
 howpublished="print",
 institution="Univ Econ Bratislava, Fac Business Management",
 year="2011",
 month="may",
 pages="11--16",
 publisher="Univ Econ Bratislava, Fac Business Management",
 type="conference paper"
}