Publication detail

Nejčastější chyby vznikající při zavádění Competitive Intelligence do praxe podniku

BARTES, F.

Original Title

Nejčastější chyby vznikající při zavádění Competitive Intelligence do praxe podniku

Czech Title

Nejčastější chyby vznikající při zavádění Competitive Intelligence do praxe podniku

Language

cs

Original Abstract

Článek pojednává o získaných zkušenostech se zaváděním Competitive Intelligence do podnikové praxe. Autor se zde zaměřuje na jednu část získaných zkušeností, a to na zkušenosti negativní. V podstatě se jedná o chyby, kterých se dopouští jak vrcholové vedení podniku, tak i jeho pracovníci. Autor tyto chyby charakterizuje a věnuje pozornost procentuálnímu zastoupení těchto chyb vzniklých zaviněním vedením podniku a zaviněním pracovníků. Následně autor dospívá k závěru, že ve sledovaném vzorku se tento poměr zavinění blíží k Paretovu pravidlu. To znamená, že 80% vzniklých chyb je zaviněno na straně vedení podniku a 20% vzniklých chyb, je způsobeno pracovníky.

Czech abstract

Článek pojednává o získaných zkušenostech se zaváděním Competitive Intelligence do podnikové praxe. Autor se zde zaměřuje na jednu část získaných zkušeností, a to na zkušenosti negativní. V podstatě se jedná o chyby, kterých se dopouští jak vrcholové vedení podniku, tak i jeho pracovníci. Autor tyto chyby charakterizuje a věnuje pozornost procentuálnímu zastoupení těchto chyb vzniklých zaviněním vedením podniku a zaviněním pracovníků. Následně autor dospívá k závěru, že ve sledovaném vzorku se tento poměr zavinění blíží k Paretovu pravidlu. To znamená, že 80% vzniklých chyb je zaviněno na straně vedení podniku a 20% vzniklých chyb, je způsobeno pracovníky.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT101962,
 author="František {Bartes}",
 title="Nejčastější chyby vznikající při zavádění Competitive Intelligence do praxe podniku",
 annote="Článek pojednává o získaných zkušenostech se zaváděním Competitive Intelligence do podnikové praxe. Autor se zde zaměřuje na jednu část získaných zkušeností, a to na zkušenosti negativní. V podstatě se jedná o chyby, kterých se dopouští jak vrcholové vedení podniku, tak i jeho pracovníci. Autor tyto chyby charakterizuje a věnuje pozornost procentuálnímu zastoupení těchto chyb vzniklých zaviněním vedením podniku a zaviněním pracovníků. Následně autor dospívá k závěru, že ve sledovaném vzorku se tento poměr zavinění blíží k Paretovu pravidlu. To znamená, že 80% vzniklých chyb je zaviněno na straně vedení podniku a 20% vzniklých chyb, je způsobeno pracovníky.",
 address="VŠE v Praze",
 booktitle="Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013",
 chapter="101962",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VŠE v Praze",
 year="2013",
 month="october",
 pages="38--43",
 publisher="VŠE v Praze",
 type="conference paper"
}