Product detail

Vzduchový zemní výměník tepla a chlazení pomocí desek s PCM

KOLBÁBEK, A. JAROŠ, M. JÍCHA, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Materiály měnící látkové skupenství, tzv. PCM (z anglického Phase Change Material), se již desítky let využívají v různých oborech lidské činnosti (např. ve zdravotnictví, potravinářství, tepelné akumulaci, chladírenské technice, ...). Relativně nová aplikace je využití latentního tepla ve stavebnictví, ke stabilizaci interní teploty v budově - čímž za jistých okolností dochází k úspoře energie. Tato materiály mohou být integrovány přímo ve finálních omítkách, nebo se instalují ve formě desek (naplněných PCM) na které se nanese finální omítka, popř. desky mohou být přiznány. Posledně zmíněná možnost je využita v jedné místnosti experimentálního nízkoenergetického domku EÚ FSI VUT v Brně. Místnost se nachází na jižní straně ve 2. NP, desky s PCM zde slouží jako ochrana před letním přehříváním interiéru. Zmíněné desky jsou poté ochlazovány větracím/cirkulačním vzduchem, přicházejícím ze zemního vzduchového výměníku tepla, čímž se uvolní naakumulované latentní teplo.

Keywords

zemní výměník tepla, teplota zeminy, větrání, chlazení, PCM

Create date

31.12.2012

Location

Experimentální dům větrání FSI, Technická 2896/2, Královo Pole, 61600, Brno, Česká republika

www

Documents