Product detail

Program pro výpočet režimu dvoufázového proudění

JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M.

Product type

software

Abstract

Program slouží pro výpočet a vizualizaci predikce režimu dvoufázového toku kapalina-plyn s využitím modifikovaných Bakerových diagramů pro plně vyvinuté horizontální a vertikální proudění. Program určí režim dvoufázového toku a zobrazí jeho souřadnice v dvourozměrném Bakerově diagramu. Výsledky lze exportovat do datového souboru ve formátu csv a uložit jako obrazové soubory ve formátu gif nebo png. Vstupem pro výpočet jsou fyzikální vlastnosti kapaliny a plynu, geometrie kanálu a provozní podmínky. Vstupní data lze zadat ručně, importem datového souboru nebo využít program pro výpočet dvoufázového výtoku dle teorie HFM nebo SFM (www.nozzle.ic.cz). Posledně jmenovaný vstup umožní predikovat režim dvoufázového proudění např. uvnitř směšovací komory dvoumédiových trysek s vnitřním směšováním nebo v potrubí před regulačními kohouty, škrtícími a bezpečnostními ventily, výstupními otvory apod. Program je řešen jako autonomní webová aplikace na adrese www.tpf-map.ic.cz.

Keywords

směs kapalina/plyn, dvoufázový tok, Bakerův diagram

Create date

19.12.2011

Location

FSI VUT v Brně

www

Documents