Publication detail

Permanentní stanice GPS sítě EUREF na Fakultě stavební VUT v Brně.

BUREŠ, J. MACUR, J. ŠVÁBENSKÝ, O. WEIGEL, J.

Original Title

Permanentní stanice GPS sítě EUREF na Fakultě stavební VUT v Brně.

Czech Title

Permanentní stanice GPS sítě EUREF na Fakultě stavební VUT v Brně.

Language

cs

Original Abstract

V rámci spolupráce VÚGTK Zdiby a Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně byla zprovozněna druhá permanentní stanice GPS sítě EUREF v ČR. Data jsou pořizována v intervalu záznamu 1s (1Hz) a selektivní datové soubory jsou poskytovány prostřednictvím sítě Internet do datových a zpracovatelských center v ČR, Rakousku, Německu a Maďarsku.

Czech abstract

V rámci spolupráce VÚGTK Zdiby a Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně byla zprovozněna druhá permanentní stanice GPS sítě EUREF v ČR. Data jsou pořizována v intervalu záznamu 1s (1Hz) a selektivní datové soubory jsou poskytovány prostřednictvím sítě Internet do datových a zpracovatelských center v ČR, Rakousku, Německu a Maďarsku.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT7251,
 author="Jiří {Bureš} and Jiří {Macur} and Otakar {Švábenský} and Josef {Weigel}",
 title="Permanentní stanice GPS sítě EUREF na Fakultě stavební VUT v Brně.",
 annote="V rámci spolupráce VÚGTK Zdiby a Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně byla zprovozněna druhá permanentní stanice GPS sítě EUREF v ČR. Data jsou pořizována v intervalu záznamu 1s (1Hz) a selektivní datové soubory jsou poskytovány prostřednictvím sítě Internet do datových a zpracovatelských center v ČR, Rakousku, Německu a Maďarsku.",
 address="ECON",
 booktitle="GPS - diferenční systémy a RTK",
 chapter="7251",
 institution="ECON",
 year="2002",
 month="february",
 pages="53",
 publisher="ECON",
 type="conference paper"
}