Product detail

Program pro výpočet výtoku dvoufázové směsi

JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M.

Product type

software

Abstract

program umožňuje výpočet parametrů výtoku dvoufázové směsi kapalina - plyn, např. v aplikacích pro dvoumédiové trysky s vnitřním směšováním. Metoda výpočtu je založena na kombinaci modelu homogenního dvoufázového toku a modelu separovaného dvoufázového toku. Výpočet umožňuje nastavit různé parametry tepelné interakce obou médií (izotermní, adiabatický i polytropický). Výpočet zohledňuje i tvar výstupního otvoru a reologické vlastnosti kapaliny. Vstupem jsou fyzikální vlastnosti kapaliny a plynu, geometrie trysky a provozní podmínky. Výstupem je soubor obsahující běžně udávané charakteristiky dvoufázového toku a přehledné grafické zobrazení výstupních dat. Program umožňuje automatický výpočet parametrů s variací vstupních hodnot tlaku a GLR.

Keywords

dvoumédiové trysky, výtok směsi, dvoufázový tok

Create date

21.12.2010

Location

FSI VUT v Brně

www

Documents