Product detail

Program pro vyhodnocování nestabilit spreje dvoumédiových trysek

JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M.

Product type

software

Abstract

Unikátní program pro vyhodnocování nestabilit spreje dvoumédiových trysek. Metoda vyhodnocování nestabilit spreje je založena na měření tlakových pulzací ve směšovací komoře trysky. Program umožňuje na základě vložených vstupních dat (geometrie trysky, vklastnosti provozních látek a provozní režim, a naměřených dat tlakových pulzací ve směšovací komoře) stanovit míru nestabilit dvoufázového toku (spreje) u dvoumédiových trysek. Výsledkem je souhrnný číselný údaj a frekvenční spektrum nestabilit.

Keywords

nestability spreje, dvoumédiové trysky

Create date

07.12.2009

Location

FSI VUT v Brně

www

Documents