Product detail

Systém větrání využívající Coanda efekt

JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M. VACH, T.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zařízení využívá tzv. Coanda efekt v aplikacích oboru větrání a klimatizace. Umožňuje změnu průtoku, úhlu náklonu a tvaru výstupního otvoru. Vzduch je dopravován ventilátorem. Zařízení je využíváno na pracovišti řešitele. Adresa umístění: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 61669 Brno, místnost C3/113b

Keywords

Coanda efekt, Systém větrání

Create date

23.11.2009

Location

C3/213c

www

Documents