Product detail

Difrakční dělič svazku pro holografický mikroskop s dvěma mřížkami

CHMELÍK, R. KOLMAN, P. LOVICAR, L.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Sestava holografického mikroskopu je tvořena achromatickým interferometrem s dělicí mřížkou. Při použití jediné mřížky je tato mřížka zobrazena na preparát a nedokonalosti jejího povrchu jsou pak následně zobrazeny a degradují obraz. Funkční vzorek difrakčního děliče obsahuje vstupní lineární difrakční mřížku základní prostorové frekvence, za níž následuje v určité vzdálenosti druhá lineární difrakční mřížka dvojnásobné frekvence. Chod paprsků za výstupní rovinou odpovídá chodu paprsků za jedinou mřížkou základní frekvence. Dvojmřížkovým děličem lze tedy modulárně nahradit jedinou dělicí mřížku, aniž by tato mřížka byla zobrazena na preparát.

Create date

02.09.2006

Location

A2/212

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Documents