Publication detail

Nestacionární metoda pro měření tepelné vodivosti pevných látek ve studentských laboratořích

FICKER, T., PAZDERA, L.

Original Title

Nestacionární metoda pro měření tepelné vodivosti pevných látek ve studentských laboratořích

Czech Title

Nestacionární metoda pro měření tepelné vodivosti pevných látek ve studentských laboratořích

Language

cs

Original Abstract

The description of the device for student laboratories. The device is used for measuring thermal conductivity of building materials. Popis zařízení pro studentské laboratoře. Zařízení je užíváno pro měření tepelné vodivosti stavebních materiálů.

Czech abstract

The description of the device for student laboratories. The device is used for measuring thermal conductivity of building materials. Popis zařízení pro studentské laboratoře. Zařízení je užíváno pro měření tepelné vodivosti stavebních materiálů.

Documents

BibTex


@inbook{BUT52703,
 author="Luboš {Pazdera} and Tomáš {Ficker}",
 title="Nestacionární metoda pro měření tepelné vodivosti pevných látek ve studentských laboratořích",
 annote="The description of the device for student laboratories. The device is used for measuring thermal conductivity of building materials. Popis zařízení pro studentské laboratoře. Zařízení je užíváno pro měření tepelné vodivosti stavebních materiálů.",
 address="VŠB Ostrava",
 booktitle="Nestacionární metoda pro měření tepelné vodivosti pevných lá",
 chapter="52703",
 howpublished="print",
 institution="VŠB Ostrava",
 year="2007",
 month="december",
 pages="10--11",
 publisher="VŠB Ostrava",
 type="book chapter"
}