Publication detail

Vliv vysokých teplot na vlastnosti kompozitních materiálů se struskovým pojivem - 1. část

ZUDA, L. ČERNÝ, R. ROVNANÍKOVÁ, P. BAYER, P.

Original Title

Vliv vysokých teplot na vlastnosti kompozitních materiálů se struskovým pojivem - 1. část

Czech Title

Vliv vysokých teplot na vlastnosti kompozitních materiálů se struskovým pojivem - 1. část

Language

cs

Original Abstract

V článku je prezentováno měření tepelných vlastností materiálu na bázi alkalicky aktivované strusky za vysokých teplot. Studovanými veličinami jsou součinitel tepelné vodivosti a součinitel teplotní vodivosti a součinitel teplotní délkové roztažnosti. Všechny tyto parametry jsou určeny v rozmezí od laboratorní teploty do 1200 stupňů Celsia.

Czech abstract

V článku je prezentováno měření tepelných vlastností materiálu na bázi alkalicky aktivované strusky za vysokých teplot. Studovanými veličinami jsou součinitel tepelné vodivosti a součinitel teplotní vodivosti a součinitel teplotní délkové roztažnosti. Všechny tyto parametry jsou určeny v rozmezí od laboratorní teploty do 1200 stupňů Celsia.

Documents

BibTex


@article{BUT44606,
 author="Lucie {Zuda} and Robert {Černý} and Pavla {Rovnaníková} and Patrik {Bayer}",
 title="Vliv vysokých teplot na vlastnosti kompozitních materiálů se struskovým pojivem - 1. část",
 annote="V článku je prezentováno měření tepelných vlastností materiálu na bázi alkalicky aktivované strusky za vysokých teplot. Studovanými veličinami jsou součinitel tepelné vodivosti a součinitel teplotní vodivosti a součinitel teplotní délkové roztažnosti. Všechny tyto parametry jsou určeny v rozmezí od laboratorní teploty do 1200 stupňů Celsia.",
 address="ČVUT Praha",
 chapter="44606",
 institution="ČVUT Praha",
 journal="Stavební obzor",
 number="1",
 volume="15",
 year="2006",
 month="january",
 pages="17--20",
 publisher="ČVUT Praha",
 type="journal article - other"
}