Publication detail

Neizotermická difúze vodních par pórovitými materiály

FICKER, T.

Original Title

Neizotermická difúze vodních par pórovitými materiály

Czech Title

Neizotermická difúze vodních par pórovitými materiály

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku je diskutována neizotermická difúze vodní páry pórovitými stavebními materiály. Jsou porovnávány izotermní a neizotermní součinitele difúzní vodivosti a oceňována chyba vyplývající z jejich záměny.

Czech abstract

V příspěvku je diskutována neizotermická difúze vodní páry pórovitými stavebními materiály. Jsou porovnávány izotermní a neizotermní součinitele difúzní vodivosti a oceňována chyba vyplývající z jejich záměny.

Documents

BibTex


@article{BUT41273,
 author="Tomáš {Ficker}",
 title="Neizotermická difúze vodních par pórovitými materiály",
 annote="V příspěvku je diskutována neizotermická difúze vodní páry pórovitými stavebními materiály. Jsou porovnávány izotermní a neizotermní součinitele difúzní vodivosti a oceňována chyba vyplývající z jejich záměny.",
 chapter="41273",
 journal="Stavební obzor",
 number="3",
 volume="11",
 year="2002",
 month="march",
 pages="79",
 type="journal article - other"
}