Publication detail

DĚLNICKÉ KOLONIE MĚSTA BRNA

POKORNÁ, S.

Original Title

DĚLNICKÉ KOLONIE MĚSTA BRNA

Czech Title

DĚLNICKÉ KOLONIE MĚSTA BRNA

Language

cs

Original Abstract

Článek souhrnně popisuje historické pozadí bytové krize vzniklé jako důsledek průmyslového rozvoje města Brna. Dále popisuje řešení této bytové krize představiteli města. Další vývoj byl poznamenán hospodářskou krizí. Průzkum shrnuje a dává do souvislostí důvody, proč ve 20. a 30. letech 20. století vznikalo v Brně velké množství dělnických (nouzových) kolonií. Brněnské nouzové kolonie dále lokalizuje do aktuální mapy města a ty, u kterých se podařilo autorce dohledat informace, dále rozebírá. V práci je zaznamenán hlavně popis jejich vzniku, stavební nuance každé z kolonií, zajímavosti a jejich případný zánik či vývoj. Mezi nejznámější dělnické kolonie v Brně patří někdejší Divišova kolonie, Kamenná kolonie, Písečník nebo třeba Podstránská kolonie.

Czech abstract

Článek souhrnně popisuje historické pozadí bytové krize vzniklé jako důsledek průmyslového rozvoje města Brna. Dále popisuje řešení této bytové krize představiteli města. Další vývoj byl poznamenán hospodářskou krizí. Průzkum shrnuje a dává do souvislostí důvody, proč ve 20. a 30. letech 20. století vznikalo v Brně velké množství dělnických (nouzových) kolonií. Brněnské nouzové kolonie dále lokalizuje do aktuální mapy města a ty, u kterých se podařilo autorce dohledat informace, dále rozebírá. V práci je zaznamenán hlavně popis jejich vzniku, stavební nuance každé z kolonií, zajímavosti a jejich případný zánik či vývoj. Mezi nejznámější dělnické kolonie v Brně patří někdejší Divišova kolonie, Kamenná kolonie, Písečník nebo třeba Podstránská kolonie.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT177963,
 author="Sofie {Pokorná}",
 title="DĚLNICKÉ KOLONIE MĚSTA BRNA",
 annote="Článek souhrnně popisuje historické pozadí bytové krize vzniklé jako důsledek průmyslového rozvoje města
Brna. Dále popisuje řešení této bytové krize představiteli města. Další vývoj byl poznamenán hospodářskou krizí.
Průzkum shrnuje a dává do souvislostí důvody, proč ve 20. a 30. letech 20. století vznikalo v Brně velké množství
dělnických (nouzových) kolonií. Brněnské nouzové kolonie dále lokalizuje do aktuální mapy města a ty, u kterých se
podařilo autorce dohledat informace, dále rozebírá. V práci je zaznamenán hlavně popis jejich vzniku, stavební nuance
každé z kolonií, zajímavosti a jejich případný zánik či vývoj. Mezi nejznámější dělnické kolonie v Brně patří někdejší
Divišova kolonie, Kamenná kolonie, Písečník nebo třeba Podstránská kolonie.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství",
 booktitle="Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2022",
 chapter="177963",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství",
 year="2022",
 month="may",
 pages="105--114",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství"
}