Product detail

Tlustostěnný výkovek bez centrálních vad

FORET, R. JAN, V. ZAPLETAL, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Experimentální výkovky z materiálu ingotu podrobeného mimopecnímu zpracování a vakuování a z ingotu zpracovaného pouze standardními metalurgickými pochody. Každý z výkovků má jednotlivé segmenty s odstupňovaným prokováním. S využitím komplexních sad výsledků testů mikrostrukturní analýzy, zkoušek rázem v ohybu, tahových zkoušek a fraktografické analýzy byl stanoven vhodný postup umožňující snížení výskytu vnitřních vad, které jsou původně následkem tuhnutí materiálu v kokile. Vhodnou volbou řízené deformace při kování lze tyto defekty uvnitř materiálu svařit a tím odstranit.

Keywords

kokilové lití, nástrojová ocel, velké výkovky, vnitřní vady

Create date

30.11.2020

Location

ŽĎAS- kovárna

Documents