Patent detail

Pokročilý diagnostický systém s integrovanou databází

HOLUB, M. ANDRŠ, O. KATOLICKÝ, J. KOČIŠ, P. MAREK, J. BRYCHTA, Z.

Patent type

Utility model

Abstract

S rozvojem moderních výrobních systémů, zejména pak při uplatňování zásad podle trendu Průmyslu 4.0, toto pevné rozmístění snímačů omezuje efektivitu celého procesu výroby Nedostatky pevně rozmístěných snímačů do značné míry odstraňuje pokročilý diagnostický systém s integrovanou databází, zejména pro CNC obráběcí stroje, obsahující řídící systém stroje, ke kterému jsou připojeny výstupy pevných snímačů stavových nebo procesních veličin zabudovaných ve stroji, v provedení podle technického řešení, jehož podstata spočívá v tom, že dále obsahuje externí průmyslový počítač, ke kterému jsou připojeny výstupy externích doplněných snímačů stavových nebo procesních veličin uspořádaných na a/nebo ve stroji, přičemž externí průmyslový počítač zahrnuje paměťový prostředek, na němž je uložena chytrá databáze pro komunikaci zpětnou vazbou s řídícím systémem stroje. Pro dosažení vyššího stupně digitalizace a automatizace je výhodné, jestliže chytrá databáze obsahuje počítačový program strojového učení a/nebo počítačový program umělé inteligence. Pokročilý diagnostický systém podle technického řešení umožňuje díky chytré databázi pro komunikaci s řídícím systémem obráběcího stroje, integrované v externím průmyslovém počítači, vyhodnocení velkého množství dat nejen z pevných snímačů pevně umístěných v obráběcím stroji, jejichž rozmístění určil konstruktér, ale i z doplněných snímačů dodatečně přidaných v provozu, a to nezávisle na typu řídícího systému CNC obráběcího stroje, verzi software řídícího systému, typu obráběcího stroje a jeho výrobci. Doplněné snímače mohou být integrovány i do již stávajících obráběcích strojů. Počet doplněných snímačů není omezen a je dán konkrétní potřebou zjištění stavových nebo procesních veličin při obrábění. Chytrá databáze integrovaná v průmyslovém počítači umožňuje na displeji tohoto počítače vizualizaci dat snímaných nejen z doplněných snímačů, ale díky její zpětné vazbě s řídícím systémem stroje také vizualizaci dat snímaných z pevných snímačů. Pokročilý diagnostický systém podle technického řešení umožňuje mechatronický přístup k vývoji konstrukčních řešení u chytrých CNC obráběcích strojů. Mechatronický přístup ke konstrukci je zárukou zvýšení stability a výrobní přesnosti chytrých CNC obráběcích strojů.

Keywords

inteligentní databáze, snímače, CNC obráběcí stroj

Patent number

34113

Date of registration

23.06.2020

Date of expiry

06.03.2024

Owner

Vysoké učení technické v Brně Slovácké strojírny, a.s.,

www

Documents