Publication detail

Bezpečnost práce

DITTRICHOVÁ, M. JUROVÁ, M.

Original Title

Bezpečnost práce

Czech Title

Bezpečnost práce

Language

cs

Original Abstract

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zabývá riziky, která vznikají při pracovních činnostech, jsou vyvolána stroji a zařízeními nebo vyplývají z pracovního prostředí či pracovních podmínek. Bezpečnost je nepřímo úměrná rizikům. To znamená, že čím jsou větší rizika související s prací, tím je tato práce méně bezpečná a naopak.

Czech abstract

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zabývá riziky, která vznikají při pracovních činnostech, jsou vyvolána stroji a zařízeními nebo vyplývají z pracovního prostředí či pracovních podmínek. Bezpečnost je nepřímo úměrná rizikům. To znamená, že čím jsou větší rizika související s prací, tím je tato práce méně bezpečná a naopak.

Documents

BibTex


@misc{BUT159908,
 author="Milada {Dittrichová} and Marie {Jurová}",
 title="Bezpečnost práce",
 annote="Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zabývá riziky, která vznikají při pracovních činnostech, jsou vyvolána stroji a zařízeními nebo vyplývají z pracovního prostředí či pracovních podmínek. Bezpečnost je nepřímo úměrná rizikům. To znamená, že čím jsou větší rizika související s prací, tím je tato práce méně bezpečná a naopak.",
 address="CERM",
 booktitle="Bezpečnost práce",
 chapter="159908",
 howpublished="print",
 institution="CERM",
 year="2019",
 month="october",
 publisher="CERM",
 type="course reader"
}