Publication detail

Dynamika signálů ortogonálních systémů s více nosnými vlnami

Zbyněk Fedra, Vladimír Šebesta

Original Title

Dynamika signálů ortogonálních systémů s více nosnými vlnami

Czech Title

Dynamika signálů ortogonálních systémů s více nosnými vlnami

Language

cs

Original Abstract

Práce se zabývá jednotlivými metodami a možnostmi snížení PAPR u MC-CDMA.

Czech abstract

Práce se zabývá jednotlivými metodami a možnostmi snížení PAPR u MC-CDMA.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT15590,
 author="Zbyněk {Fedra} and Vladimír {Šebesta}",
 title="Dynamika signálů ortogonálních systémů s více nosnými vlnami",
 annote="Práce se zabývá jednotlivými metodami a možnostmi snížení PAPR u MC-CDMA.",
 address="VUT FEKT UREL",
 booktitle="Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2005 - Sborník",
 chapter="15590",
 institution="VUT FEKT UREL",
 year="2005",
 month="january",
 pages="68",
 publisher="VUT FEKT UREL",
 type="conference paper"
}