Publication detail

Podnikání a management v kontextu 21. století

BUMBEROVÁ, V. KORÁB, V. FILIPOVÁ, H. LE THI, T. ŤOPKOVÁ, D. VAŠKOVÁ, H. ZÁMORAVCOVÁ, M. BERAN, J. BLAŽEK, O. MUSILOVÁ, S. POHANČENÍK, V. HAMERNÍK, P. KRICHŤÁKOVÁ, B.

Original Title

Podnikání a management v kontextu 21. století

Czech Title

Podnikání a management v kontextu 21. století

Language

cs

Original Abstract

Celý sborník je rozdělen do tří částí, kam jsou zařazeny příslušné výzkumné práce dle zaměření. První část se zabývá hodnocením spokojenosti stakeholderů pro vytváření prostředí pro zlepšení podniku. Druhá část se zabývá tvorbou podnikových strategií v návaznosti na tržní a obchodní prostředí a třetí část pak vyhodnocením výkonnosti v podniku.

Czech abstract

Celý sborník je rozdělen do tří částí, kam jsou zařazeny příslušné výzkumné práce dle zaměření. První část se zabývá hodnocením spokojenosti stakeholderů pro vytváření prostředí pro zlepšení podniku. Druhá část se zabývá tvorbou podnikových strategií v návaznosti na tržní a obchodní prostředí a třetí část pak vyhodnocením výkonnosti v podniku.

Documents

BibTex


@book{BUT151540,
 author="Veronika {Bumberová} and Vojtěch {Koráb} and Hana {Filipová} and Tra Mi {Le Thi} and Dana {Ťopková} and Helena {Vašková} and Monika {Zámoravcová} and Jaromír {Beran} and Ondřej {Blažek} and Simona {Musilová} and Vladimír {Pohančeník} and Petr {Hamerník} and Bohdana {Krichťáková}",
 title="Podnikání a management v kontextu 21. století",
 annote="Celý sborník je rozdělen do tří částí, kam jsou zařazeny příslušné výzkumné práce dle zaměření. První část se zabývá hodnocením spokojenosti stakeholderů pro vytváření prostředí pro zlepšení podniku. Druhá část se zabývá tvorbou podnikových strategií v návaznosti na tržní a obchodní prostředí a třetí část pak vyhodnocením výkonnosti v podniku.",
 address="Akademické nakladatelství CERM",
 booktitle="Podnikání a management v kontextu 21. století",
 chapter="151540",
 howpublished="print",
 institution="Akademické nakladatelství CERM",
 year="2018",
 month="november",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM",
 type="book"
}