Patent detail

Nízkoprofilová reflektorová anténa typu Cassegrain

MIKULÁŠEK, T. LÁČÍK, J. PROCHÁZKA, P.

Patent type

Patent

Abstract

Předmětem patentu je nízkoprofilová reflektorová anténa typu Cassegrain obsahující hlavní parabolický reflektor a pomocný hyperbolický reflektor integrovaný uvnitř dielektrického substrátu pomocí technologie SIW (z angl. Substrate Integrated Waveguide).

Keywords

Cassegrain, nízkoprofilová anténa; reflektorová anténa, vlnovod integrovaný do substrátu

Patent number

306419

Date of registration

30.11.2016

Date of expiry

21.01.2018

Owner

VUT Brno

www

Documents