Publication detail

Propojení permanentních a epochových GNSS sítí pro účely výzkumu recentní geodynamiky Moravy

ŠVÁBENSKÝ, O.

Original Title

Propojení permanentních a epochových GNSS sítí pro účely výzkumu recentní geodynamiky Moravy

Czech Title

Propojení permanentních a epochových GNSS sítí pro účely výzkumu recentní geodynamiky Moravy

Language

cs

Original Abstract

Během posledních 25ti let bylo založeno několik GNSS sítí pro účely monitorování recentních pohybů zemské kůry. Tyto sítě byly zřízeny různými subjekty, které je využívají pro své lokální výzkumy. V téže době bylo vybudováno 5 permanentních sítí, rovněž různými veřejnými a privátními subjekty. Z důvodů různé instrumentace a rozdílných postupů zpracování je žádoucí jejich vzájemná integrace, která může přinést lepší homogenitu výstupů a interpretací. Vyhodnocení neotektonických a recentních deformačních tendencí v zájmových územích z hlediska výstavby může být použito pro lepší ocenění příslušného geodynamického rizika. Příspěvek diskutuje problematiku vzájemného navazování epochových GNSS sítí pro účely geodynamického zkoumání a popisuje aktivity Ústavu geodézie VUT v Brně v tomto směru za posledních 5 let.

Czech abstract

Během posledních 25ti let bylo založeno několik GNSS sítí pro účely monitorování recentních pohybů zemské kůry. Tyto sítě byly zřízeny různými subjekty, které je využívají pro své lokální výzkumy. V téže době bylo vybudováno 5 permanentních sítí, rovněž různými veřejnými a privátními subjekty. Z důvodů různé instrumentace a rozdílných postupů zpracování je žádoucí jejich vzájemná integrace, která může přinést lepší homogenitu výstupů a interpretací. Vyhodnocení neotektonických a recentních deformačních tendencí v zájmových územích z hlediska výstavby může být použito pro lepší ocenění příslušného geodynamického rizika. Příspěvek diskutuje problematiku vzájemného navazování epochových GNSS sítí pro účely geodynamického zkoumání a popisuje aktivity Ústavu geodézie VUT v Brně v tomto směru za posledních 5 let.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT128723,
 author="Otakar {Švábenský}",
 title="Propojení permanentních a epochových GNSS sítí pro účely výzkumu recentní geodynamiky Moravy",
 annote="Během posledních 25ti let bylo založeno několik GNSS sítí pro účely monitorování recentních pohybů zemské kůry. Tyto sítě byly zřízeny různými subjekty, které je využívají pro své lokální výzkumy. V téže době bylo vybudováno 5 permanentních sítí, rovněž různými veřejnými a privátními subjekty. Z důvodů různé instrumentace a rozdílných postupů zpracování je žádoucí jejich vzájemná integrace, která může přinést lepší homogenitu výstupů a interpretací. Vyhodnocení neotektonických a recentních deformačních tendencí v zájmových územích z hlediska výstavby může být použito pro lepší ocenění příslušného geodynamického rizika.
Příspěvek diskutuje problematiku vzájemného navazování epochových GNSS sítí pro účely geodynamického zkoumání a popisuje aktivity Ústavu geodézie VUT v Brně v tomto směru za posledních 5 let.",
 address="ECON publishing, s.r.o.",
 booktitle="Družicové metody v geodézii a katastru",
 chapter="128723",
 howpublished="print",
 institution="ECON publishing, s.r.o.",
 year="2016",
 month="february",
 pages="29--34",
 publisher="ECON publishing, s.r.o.",
 type="conference paper"
}