Patent detail

Způsob kontinuálního měření vlhkosti jemných sypkých materiálů a zařízení pro tento způsob měření

SVĚRÁK, T. MAYEROVÁ, K. KEJÍK, P. HORSKÝ, J. RAUDENSKÝ, M. DOHNAL, M. TYŠER, L. ŠTEVULOVÁ, N.

Patent type

Patent

Abstract

Způsob kontinuálního měření vlhkosti jemných sypkých materiálů na bázi vyhodnocení spektra infračerveného záření odraženého od povrchu materiálu postupujícího kolem spektrálního čidla spočívá v tom, že v proudu (3) materiálu vedeného v horizontální rovině konstantní rychlostí (v) 0,1 až 1 m/s se nastavuje konstantní výška (H) vrstvy alespoň 5 mm a její povrch se tlakem (p) alespoň 5 Pa zhutňuje a vyrovnává, takto upravený materiál postupuje prostorem odstíněným od elektromagnetického vlnění i světelného a tepleného záření do zorného pole infračerveného spektrometru (8) pracujícího v oblasti vlnočtu 12900 až 4000 cm-1, spektrometru (9) snímajícího barevnost ve viditelné části spektra a spektrometru (10) snímajícího povrchovou teplotu materiálu, přičemž kalibrované a validované spektrum snímané infračerveným spektrometrem (8) se na počítači (11) koriguje kalibrovaným spektrem od spektrometru (9) snímajícího barevnost a údaji od spektrometru (10) snímajícího teplotu. Zařízení pro uvedený způsob měření je tvořeno rovinným pohyblivým pásem (1) nesoucím proud (3) sypkého materiálu, do nějž zasahuje nastavitelné hrablo (4) k udržování konstantní výšky (H) vrstvy materiálu, na níž přiléhá hladký zhutňovací válec (5), zatížený nastavitelným silovým prvkem (6), přičemž za zhutňovacím válcem (5) jsou v toku materiálu nad jeho vrstvou v odstupu od této vrstvy shodném s jejich ohniskovými vzdálenostmi umístěny infračervený spektrometr (8), spektrometr (9) snímající barevnost v oblasti viditelného světla a spektrometr (10) snímající povrchovou teplotu materiálu napojené na počítač (11) vybavený vyhodnocovacím a korekčním softwarem, přičemž materiál na dráze od hrabla (4) je odstíněn od elektromagnetického vlnění i od světelného a tepelného záření.

Keywords

kontinuální měření, vlhkost jemný sypký materiál

Patent number

305570

Date of registration

04.11.2015

Date of expiry

03.11.2025

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

www

Documents