Publication detail

EXPERIMENTÁLNÍ ZJIŠTĚNÍ OBSAHU VZDUCHOVÝCH PÓRŮ BETONU S ODLIŠNÝM MNOŽSTVÍM CEMENTU POMOCÍ RTUŤOVÉ POROZIMETRIE

MORAVCOVÁ, B. BAYER, P.

Original Title

EXPERIMENTÁLNÍ ZJIŠTĚNÍ OBSAHU VZDUCHOVÝCH PÓRŮ BETONU S ODLIŠNÝM MNOŽSTVÍM CEMENTU POMOCÍ RTUŤOVÉ POROZIMETRIE

Czech Title

EXPERIMENTÁLNÍ ZJIŠTĚNÍ OBSAHU VZDUCHOVÝCH PÓRŮ BETONU S ODLIŠNÝM MNOŽSTVÍM CEMENTU POMOCÍ RTUŤOVÉ POROZIMETRIE

Language

cs

Original Abstract

Předmětem článku je stanovení obsahu vzduchových pórů různých betonů pomocí rtuťové porozimetrie. Betony se od sebe liší množstvím přidaného cementu. Výstupem je grafické a tabelární zpracování naměřených hodnot a diskuze výsledků.

Czech abstract

Předmětem článku je stanovení obsahu vzduchových pórů různých betonů pomocí rtuťové porozimetrie. Betony se od sebe liší množstvím přidaného cementu. Výstupem je grafické a tabelární zpracování naměřených hodnot a diskuze výsledků.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT110995,
 author="Bronislava {Bednářová} and Patrik {Bayer}",
 title="EXPERIMENTÁLNÍ ZJIŠTĚNÍ OBSAHU VZDUCHOVÝCH PÓRŮ BETONU S ODLIŠNÝM MNOŽSTVÍM CEMENTU POMOCÍ RTUŤOVÉ POROZIMETRIE",
 annote="Předmětem článku je stanovení obsahu vzduchových pórů různých betonů pomocí rtuťové porozimetrie. Betony se od sebe liší množstvím přidaného cementu. Výstupem je grafické a tabelární zpracování naměřených hodnot a diskuze výsledků.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="Trvanlivost 2014",
 chapter="110995",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 year="2014",
 month="november",
 pages="36--41",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}