Publication detail

Síranová koroze jemnozrnného betonu v průběhu jednoho roku

VYŠVAŘIL, M. ROVNANÍKOVÁ, M. BAYER, P.

Original Title

Síranová koroze jemnozrnného betonu v průběhu jednoho roku

Czech Title

Síranová koroze jemnozrnného betonu v průběhu jednoho roku

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá studiem vlivu síranové koroze na jemnozrnný beton v průběhu jednoho roku. Síranová koroze představuje jednu z hlavních hrozeb životnosti železobetonových konstrukcí a velkého vlivu nabývá zejména v kanalizačních sítích, kde jsou betonové stěny kanalizačních trubek vystaveny nejen síranům z odpadní vody ale i biogenní síranové korozi způsobené činností bakterií. Sledován byl vliv 0,5% kyseliny sírové na betonové vzorky po dobu 1, 3, 6 a 12 měsíců. Bylo zjištěno, že po 1 a 3 měsících působení 0,5% H2SO4 nedochází k výraznějšímu vlivu na pH vodních výluhů jednotlivých vrstev vzorků, ani na obsah síranových iontů ve vzorku. Po 6 a 12 měsících působení 0,5% H2SO4 došlo ke snížení pH výluhů cementového tmelu a zvýšení obsahu síranových iontů ve všech vrstvách vzorků, ovšem ani u spodních vrstev vzorků nedošlo k poklesu pH pod hodnotu 9,5, a tak nebyla splněna podmínka pro vznik koroze výztuže. Nebezpečí ovšem může hrozit z postupného ubývání vzorku díky agresivní reakci H2SO4 s cementových tmelem a po delším čase může dojít až k obnažení výztuže a její následné korozi.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá studiem vlivu síranové koroze na jemnozrnný beton v průběhu jednoho roku. Síranová koroze představuje jednu z hlavních hrozeb životnosti železobetonových konstrukcí a velkého vlivu nabývá zejména v kanalizačních sítích, kde jsou betonové stěny kanalizačních trubek vystaveny nejen síranům z odpadní vody ale i biogenní síranové korozi způsobené činností bakterií. Sledován byl vliv 0,5% kyseliny sírové na betonové vzorky po dobu 1, 3, 6 a 12 měsíců. Bylo zjištěno, že po 1 a 3 měsících působení 0,5% H2SO4 nedochází k výraznějšímu vlivu na pH vodních výluhů jednotlivých vrstev vzorků, ani na obsah síranových iontů ve vzorku. Po 6 a 12 měsících působení 0,5% H2SO4 došlo ke snížení pH výluhů cementového tmelu a zvýšení obsahu síranových iontů ve všech vrstvách vzorků, ovšem ani u spodních vrstev vzorků nedošlo k poklesu pH pod hodnotu 9,5, a tak nebyla splněna podmínka pro vznik koroze výztuže. Nebezpečí ovšem může hrozit z postupného ubývání vzorku díky agresivní reakci H2SO4 s cementových tmelem a po delším čase může dojít až k obnažení výztuže a její následné korozi.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT108032,
  author="Martin {Vyšvařil} and Markéta {Rovnaníková} and Patrik {Bayer}",
  title="Síranová koroze jemnozrnného betonu v průběhu jednoho roku",
  annote="Příspěvek se zabývá studiem vlivu síranové koroze na jemnozrnný beton v průběhu jednoho roku. Síranová koroze představuje jednu z hlavních hrozeb životnosti železobetonových konstrukcí a velkého vlivu nabývá zejména v kanalizačních sítích, kde jsou betonové stěny kanalizačních trubek vystaveny nejen síranům z odpadní vody ale i biogenní síranové korozi způsobené činností bakterií. 
Sledován byl vliv 0,5% kyseliny sírové na betonové vzorky po dobu 1, 3, 6 a 12 měsíců. Bylo zjištěno, že po 1 a 3 měsících působení 0,5% H2SO4 nedochází k výraznějšímu vlivu na pH vodních výluhů jednotlivých vrstev vzorků, ani na obsah síranových iontů ve vzorku. Po 6 
a 12 měsících působení 0,5% H2SO4 došlo ke snížení pH výluhů cementového tmelu 
a zvýšení obsahu síranových iontů ve všech vrstvách vzorků, ovšem ani u spodních vrstev vzorků nedošlo k poklesu pH pod hodnotu 9,5, a tak nebyla splněna podmínka pro vznik koroze výztuže. Nebezpečí ovšem může hrozit z postupného ubývání vzorku díky agresivní reakci H2SO4 s cementových tmelem a po delším čase může dojít až k obnažení výztuže a její následné korozi.",
  booktitle="Construction materials",
  chapter="108032",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2014",
  month="june",
  pages="70--78",
  type="conference paper"
}